Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Velkommen til artsobservasjoner.no!»

Da er endelig det nasjonale rapporteringssystemet for fugler lansert. Mandag 5. mai åpnet miljøvernministeren databasen som Norsk Ornitologisk Forening håper og tror vil få stor oppslutning i framtida. Registrer deg og rapportér dine observasjoner du også!

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Valgmuligheter gir fordeler

NOF, avd. Oslo og Akershus (NOF OA) gir full støtte til en nasjonal naturdatabase. Men et slikt databasesystem trenger ikke å være monopolistisk, og det er store fordeler med at det faktisk ikke er det, forutsatt at dataene ender i den samme basen. NOF OA har et meget godt fungerende rapportsystem INNENFOR foreningen, og som vi av flere grunner ønsker blir brukt for rapportering i våre to fylker. En nedleggelse av vår rapporteringsmodul ville medført en betraktelig svekkelse av vårt aktive foreningsarbeid, og derfor er NOF OA i dialog med Artsdatabanken om gjensidig utveksling av observasjoner mellom de to systemene.

Dette er også i tråd med et vedtak i NOFs landsstyremøte den 8.–9. mars, at en forutsetning for NOFs samarbeid med Artsdatabanken er at NOF blir profilert på artsobservasjoner.no samt at det gis muligheter for både eksport og import av data i Artsdatabankens system. Dermed oppstår ingen hindringer for at også andre rapportsystemer, både eksisterende og eventuelle fremtidige, skal ha livets rett, såfremt Artsdatabankens kravspesifikasjoner om utveksling av data oppfylles.

Hos NOF OA legger vi altså stor vekt på at artsregistreringer skal være en viktig integrert del av de aktivitene fylkeslaget legger opp til. Vår hjemmeside viser til mange slike flettinger av ulike aktiviteter, og dette med artsregistreringer er noe som får både medlemmer og andre til å jevnlig – ofte daglig - besøke fylketslagets hjemmeside, og fyller en særs viktig rekrutteringsfunksjon. Her har vi full kontroll til å sette opp et brukermiljø som vi mener fungerer best for oss, og har også muligheten til å tilpasse oss andre. Denne friheten – og retten – skal jo selvsagt gjelde både for rapportering og visning av data.

NOF OA vil derfor fortsette med å utvikle sitt rapportsystem, noe som vi mener vil være en stor fordel for hele miljøet, Artsdatabanken inkludert.

Håkan Billing, leder NOF OA (21.05.2008)

Ny kommentarSvar på denne