Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Artsobservasjoner.no har passert 100 000!»

Kommentarer til «Artsobservasjoner.no har passert 100 000!»

Tre uker etter lanseringen av rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner er det lagt inn over 100 000 observasjoner totalt i databasen. Herav hele 91 828 i NOFs fuglemodul! Basen har allerede blitt en formidabel suksess, og målet om 500 000 observasjoner innen jul kan absolutt bli en realitet.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble NOF OA passerer snart 100 000!

Statistikk er ikke bare verdifullt, det kan også være interessant underholdning. Og statistikk kan være misvisende. Det faktum at artsobservasjoner.no har passert 100 000 allerede tre uker etter lansering er jo positiv lesing. Men i artikkelen fremgår ikke at mange har lagt inn gamle observasjoner langt tilbake i tid. Det er altså ikke rapportert 100 000 observasjoner foretatt i disse tre ukene i mai (f.eks. går Vestfolds 19 058 observasjoner helt tilbake til år 1972). Den enkeltpersonen som topper statistikken med sine 6 200 observasjoner har disse spredt over 12 fylker over flere år tilbake i tid. Hvis én person rapporterer 50 arter hver dag i en måned blir det 1 500 observasjoner, og de færreste vil klare å oppnå en slik statistikk. Men visst er det morsom lesing lell, selv om det kanskje ville vært av større interesse å se hvor mange av observasjonene som gjelder mai 2008.

I NOF OA har vi et eget rapportsystem for fugl, foreløpig ikke koblet opp mot artsobservasjoner.no, men vi er i dialog med Artsdatabanken om dette. Våre rapporter er derfor ikke med i statistikken for artsobservasjoner.no, men siden vi i Oslo og Akershus har et svært aktivt fuglekikkermiljø presenterer vi her noen morsomme tallfakta for våre to fylker. Statistikk som altså kommer i tillegg til dataene som presenteres i artikkelen om artsobservasjoner.no.

For mai 2008 alene er det i skrivende stund rapporert mer enn 6 000 fugleobservasjoner på nofoa.no. Disse er reelle observasjoner for mai; tidligere data er ikke inkludert i denne statistikken. Våre observasjonsdata går tilbake til år 2000, og databasen inneholder nå mer enn 97 000 observasjoner. Det betyr at NOF OA i juni 2008 vil passere 100 000 observasjoner for Oslo og Akershus på nofoa.no. På landsbasis er altså det reelle tallet 200 000 observasjoner, jevnt fordelt mellom artsobservasjoner.no og nofoa.no!

På halvannet år har observatører lagt inn omtrent 2 000 fuglebilder på nofoa.no og 1 000 turreferater (mange med turbilder i tillegg til fuglebildene). Oftest rapporterte art i Oslo og Akershus er kvinand. Vi har 312 rapporterte arter i systemet. Mer enn 500 observatører er tilknyttet vår database.

En viktig ting å tenke på for alle som nå legger inn eldre data på artsobservasjoner.no er at man for Oslo og Akershus først bør sjekke om disse observasjonene ligger inne fra før på nofoa.no. Ellers risikerer man at dataene blir dobbeltregistrert den dag artsobservasjoner.no og nofoa.no begynner med kryssutveksling av sine data.

Håkan Billing, leder NOF OA (30.05.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble "Svalan" imponerer

Tok et raskt søk på artsobservasjoner.no og fant at tallet for reelle observasjoner fra mai 2008 i skrivende stund er 43 363 (nye observasjoner legges stadig inn). Dette må da være et imponerende bra tall tatt i betraktning at dette er føste virkemåned for systemet, det er kun ca.500 rapportører som har bidratt og at det ble offentlig lansert så sent som 5.mai. Det tar jo som kjent gjerne noe tid før slike systemer blir skikkelig integrert blant folk.

Det totale antallet innlagte observasjoner pr 7.juni er 131 973 og raskt økende. Det at mange legger inn gamle observasjoner er jo kun en styrke for systemet og utrolig spennende når man tester litt av statistikkfunksjonene.

NSKF oppfordrer alle til å bruke artsobservasjoner.no aktivt. Vi satser på at dette med tid og stunder blir den primære måten å rapportere til NSKF.

Vegard Bunes, sekretær NSKF

(08.06.2008)

Ny kommentarSvar på denne