Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Jomfruland fuglestasjon la inn plott nr. 1 million!»

I dag passerte rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner en million plott! En fugl markerte også dette jubilèet, da en makrellterne fra Jomfruland fuglestasjon ble lagt inn av stasjonens leder Hans Inge Nicolaysen. De færreste hadde vel trodd dette da miljø- og utviklingsminister Erik Solheim åpnet det hele 5. mai i år.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Fugler.net må med

Dette var gledelige nyheter. Bare så synd at ikke hele fugle-Norge er med på dette. Fugler.net eksisterer fortsatt, og mange holder seg fortsatt til det. Det hadde vært mest gunstig om vi kunne samles om dette ene og mest omfattende rapporteringsverktøyet som artobservasjoner.no er.

KG (25.11.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Artsobs = fuglevern

Ja dette er svært gledelig! Artsobservasjoner er alle mors fugle og biologisk mangfold database. Det er/vil etterhvert bli svært viktig i forhold dokumentasjon av Norges fugleliv i alle aspekt og forhåpentligvis ivaretagelse av biologisk mangfold da forvaltningen og konsulenter som jobber med biologisk mangfold daglig vil bruke denne databasen (når den kobles mot Naturbasen og Artskart; som vil skje) ved vurdering av inngrepssaker. Og NOF har allerede kvalitetssikringssystem gjennom LRSK slik at det som ligger i basen er korrekt.

Oppfordring til landets fuglekikkere: Bruk basen = bedre forutsetninger for ivaretagelse av viktige fugelområder!

Rune Solvang

(25.11.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Artsobservasjoner og fuglervern

Jeg skal ikke motsi Rune, men det blir ikke nødvendigvis mer fuglevern av å stå på fugletårn rundt omkring i landet og notere de samme arter dag etter dag. Jeg savner et mye større trykk fra NOF sentralt, fylkeslag og lokallag for å engasjere seg i vernesaker. Det er nok å ta tak i med den kunnskapen vi allerede har. Fugler er noe de aller fleste mennesker har et positivt forhold til og er en glimrende innfallsport til å fremme naturverntenkningen. Her har det organiserte fuglemiljøet mye å gå på. NOF sentralt har et klart ansvar for å støtte de lokale miljøene mye mer enn i dag.

Thor Erik Jelstad

(26.11.2008)

Ny kommentarSvar på denne