Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Ledig stilling som regionansvarlig i TOV-E»

Norges fuglefauna er i stadig endring, og gjennom TOV-E (Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl) forsøker NOF å fange opp nettopp denne dynamikken. Kunne du tenke deg en liten delstilling som regionansvarlig i TOV-E for Finnmark fylke?

Gå til nyheten