Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Ledig stilling som regionansvarlig i TOV-E

Norges fuglefauna er i stadig endring, og gjennom TOV-E (Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl) forsøker NOF å fange opp nettopp denne dynamikken. Kunne du tenke deg en liten delstilling som regionansvarlig i TOV-E for Finnmark fylke?

Av Magne Husby

Publisert 09.09.2010

Liten delstilling ledig som regionansvarlig for Finnmark i overvåkingsprosjektet TOV-E (Terrestrisk overvåking – ekstensiv). Prosjektet er allerede startet opp i Finnmark, og arbeidsoppgavene vil bestå i å skaffe nye deltakere når noen slutter, få inn alle skjema fra deltakerne og kvalitetssikre disse, samt veilede deltakere og informere om prosjektet.

Arbeidsomfang (lønn) og dekning for kjøreutgifter tilsvarer til sammen kr 21.000. Arbeidet vil bli veiledet av og underlagt prosjektleder Magne Husby, som også kan kontaktes på telefon 74022743/48153114, eller e-post magne.husby@hint.no for ytterligere informasjon.

Søknadsfrist er 20.9.2010.

Les mer om TOV-E

Lappiplerke
Lappiplerke. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentér nyheten