Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Tiden renner ut for de oljeskadde fuglene»

NOF har sammen med Naturvernforbundet i Østfold vært parate til å ta i mot oljeskadde fugler etter havariet til Godafoss. Til tross for at de frivillige organisasjoner er klare for innsats, har offentlige myndigheter sviktet da tillatelse til og finansiering av innsamling av fugler ikke er gitt.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Vedr flere som vil hjelpe- men som ennå ikke er tilkalt?

www.wwf.no

Fuglevenns venn (28.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Vedr flere som vil hjelpe- men som ennå ikke er tilkalt?

Så vidt meg bekjent er de frivillige i WWF strandvaskere og ikke fuglevaskere. Korriger meg gjerne om jeg tar feil

Rune Aae (28.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Vedr flere som vil hjelpe- men som ennå ikke er tilkalt?

Det er korrekt - WWF sitt team av frivillige strandvaskere fokuserer på nettopp det. Men om noen tar kontakt med dem så har vi kommunikasjon gående med WWF så de vil bli videreformidlet til riktig sted.

WWF jobbet også i langesund sammen med oss og de fokuserte på rydding av strendene mens vi fokuserte på rehabilitering - begge deler viktige faktorer under ett utslipp.

Johnny R. Pedersen (01.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Siste nytt fra Risør

www.austagderblad.no

F.V. (28.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Siste nytt fra Tjøme

tb.no

F.V. 02.03.2011 (02.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Vedr Statens Naturoppsyn i Vestfold

tb.no

SNV har hatt telefonkontakt med Miljøvernminsteren og gitt uttrykk for at "det ser ut til å gå bra". Iflg Fylkesmann i Vestfold så ansees ikke denne situasjon som noen katastrofe for fuglelivet -

SNV,s mann sier videre at han "krysser fingre og ber til Vårherre" om at oljen er borte før vårtrekket kommer i slutten av februar/mars måned.

Det kan vel hende at vi hittil bare har sett begynnelsen av de skader dette oljeutslippet vil påføre fuglebestanden?

ps Hva er siste nytt på "fuglevaskerifronten"?

Cathy (03.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Noen fugler på vei ut av området

Fikk en tilgriset svartbak på Skogsøy i Hordaland 28.02 - jaget av havørn. En del trekk mot nord av spesielt svartbak kan tyde på at fuglen kom sørifra men dette er selvfølgelig bare en indikasjon.

Julian Bell (04.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Har disse fuglene fått hjelp?

www.jomfruland.net/

Hva er status for fuglene på Jomfruland?

C.F.V, (05.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Seminar om rehabilitering av oljeskadet fugl

Naturvernforbundet Prosjekt rehabilitering av oljeskadet fugl inviterer til seminar om erfaringene fra slikt arbeid fra inn og utland, og har blitt svært aktualisert i og med Godafoss. Meld dere på straks om dere vil være med: naturvernforbundet.no

Rune (07.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne