Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Bruk naturmangfoldloven!»

Naturmangfoldloven gjelder for alle beslutninger som påvirker naturmangfold på norsk jord. Loven trådte i kraft i 2009, men det tar tid å få synliggjort bruken i saksbehandlinga til det offentlige byråkrati. NOF har deltatt på kurs om naturmangfoldloven med SABIMA og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Gå til nyheten