Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Endringer på norgeslisten og NSKFs rapporteringsliste»

Kommentarer til «Endringer på norgeslisten og NSKFs rapporteringsliste»

Glente og polarsisik av underarten hornemanni er fra og med 1. januar 2011 tatt ut av listen over arter og underarter som skal rapporteres til NSKF. Norgeslisten er oppdatert med nye arter, og inneholder også taksonomiske endringer som er anbefalt av AERC.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Asiasvartstrupe

Denne tidligere underarten er nå justert til art i Artsobservasjoner nå. Sjekk dine observasjoner og oppdater de registreringene som ikke ble registrert med underart.

Frode Falkenberg (03.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Dato

Datoen skal vel være 01.01.2012 ikke 2011

Kim-Laurits Gunnerød (03.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Dato

Nei, er riktig med 1. januar 2011. LRSKene har blitt informert om endringene for lenge siden, men det drøyde dessverre lenge før vi fikk laget en sak her på NOFs nettsider.

Tor A. Olsen (03.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Skrivefeil i navnene i Norgeslisten

Jeg ser det er et par skrivefeil i navnene i Norgeslisten.

Gjøk - feil i underartsnavnet (skal være C. c. canorus)

Skorsteinsseiler - det mangler en s i det norske navnet (denne feilen påpekte jeg også da forrige versjon av Norgeslisten ble lagt ut)

Vendehals - feil i underartsnavnet (skal være J. t. torquilla)

Vennlig hilsen

Per Ole Syvertsen

(28.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Riktig skrivefeil?

Den manglende s-en i skorsteinsseiler må være ment som en genitivs s fra NNKF sin side, ettersom det neppe kan være snakk om en binde-s når neste stavelse allerede begynner med s. Men kan dette være en feil i navnsettingen? Burde ikke navnet være skorsteinseiler?

Geir Sverre Andersen (31.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Riktig skrivefeil?

S-skal være der, på linje med at det heter skorsteinsfeier og skorsteinspipe. Jf. Bokmålsordboka. Navnet var forøvrig ute på høring fra Artsdatabanken i 2009. Norsk språkråd gikk da gjennom hele den norske lista, og hadde ingen kommentarer til skorsteinsseiler.

mvh Per Ole Syvertsen

(05.02.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Feil

Takk for kommentarene, skal sørge for å få de med i neste oppdatering. Ergerlig at skorsteinsseileren ble feil denne gangen også, husker du påpekte den forrige gang.

Flott med kommentarer her hvis noen finner flere feil (det er sikkert flere å ta av...).

Tor Olsen (06.02.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Glente

Melte inn ei Glente i fra Ringebukommune rundt 2000 fikk den underkjent da sjeldenhets kommiteen ikke utelukket at det var svartglente. Hadde glemt å beskrive di lyse feltene under vingene.

Dag Fjeldstad (12.09.2013)

Ny kommentarSvar på denne