Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Ornis Norvegica er i siget!»

NOFs fagtidsskrift Ornis Norvegica er allerede godt i gang med årets årgang. De tre første artiklene i årgang 35 tar for seg høyaktuelle temaer som argumentasjon for jakt på hønsehauk, bestandsutvikling hos vipe, storspove og tjeld på Jæren samt sesongmessig endring i habitat hos storspove som hekker i jordbrukslandskapet.

Gå til nyheten