Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Kommentarer til «Det er tid for vipekartlegging!»

Kommentarer til «Det er tid for vipekartlegging!»

Vipa er årets fugl, og NOF oppfordrer til å registrere hekkende viper nå! Ivrige vipeentusiaster har allerede sondert terrenget for vipekartlegging, og flere steder i landet ligger vipemor nå på egg. Nettopp denne årstiden er derfor ypperlig for å registrere hekkende vipepar.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Opprop vipe

Siden vipa er en art mange har et forhold til er det også en fin mulighet til å engasjere folk utenfor NOF sin medlemsmasse. Et opprop i lokalavisa vil være en effektiv måte å få inn tips om lokaliteter i den enkelte kommune. Det er også en meget god sak å profilere foreningen på. Selv fikk jeg en helside i Bergens tidende om vipa. Oppslagene i Fuglar Hordland og bt har gjort at jeg fått et titals tlf, samtlige med unntak av en forteller om kraftig tilbakegang.

Når NOF for andre gang har valgt vipa til årets fugl så mener jeg at det burde i større grad satses på informasjon om vipevern til bøndene. Dette et helt avgjørende om en skal snu den negative trenden. Her er informasjon og dialog avgjørende. Mange bønder gjør en kjempeinnsats for å verne om vipene sine. Nationen/Naturens verden er eks på viktige informasjonskanal som NOF burde satse på i denne sammenheng.

Vipa er fylkesfugl i Rogland, og er meget aktuell mediasak på jæren. For å ”berge” vipene har Hå kommune innført skuddpremie på kråke. komunen kjører ensidig på at kråka har skylden.

Synest det er rart at NOF Rogaland er fraværende i denne viktige debatten. Det burde være mulig å sette inn konkrete forvaltnings områder i en del fuktige områder. På Karmøy er det startet eget prosjekt Verv Vipa. Her satses det på god informasjon (se link) ut til bøndene, de for økonomisk kompensasjon for å verne om vipene,

www.karmoy.kommune.no

karmoy.ringmerkingsgruppe.no

artikkel om vipevern s 18-19

www.fuglevennen.no

Anders Bjordal (29.04.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Færre og færre viper - no skal dei kartleggjast og passast på

www.nrk.no

Anders Bjordal (12.05.2012)

Ny kommentarSvar på denne