Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Opprop: Reirplassering hos dvergspett»

Norsk Ornitologisk Forening har gjennom flere år samlet inn opplysninger om dvergspettens hekkeutbredelse i Norge. En rapport om artens forekomst i Norge etter 1990 ventes i løpet av vinteren. Som en del av dette arbeidet samles det også inn informasjon om artens reirplassering. Dine bidrag er verdifulle!

Gå til nyheten