Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Opprop: Reirplassering hos dvergspett

Norsk Ornitologisk Forening har gjennom flere år samlet inn opplysninger om dvergspettens hekkeutbredelse i Norge. En rapport om artens forekomst i Norge etter 1990 ventes i løpet av vinteren. Som en del av dette arbeidet samles det også inn informasjon om artens reirplassering. Dine bidrag er verdifulle!

Av Terje Lislevand

Publisert 21.09.2007

I forbindelse med at undertegnede for tiden jobber med en NOF-rapport om dvergspettens status i Norge, ønsker jeg å få tilsendt informasjon om reirplassering for arten.

Følgende opplysninger etterlyses derfor for alle reirfunn av dvergspett (uansett år):

  • Lokalitet, dato og år
  • Hva slags reirtre ble benyttet?
  • Reirhullets høyde over bakken
  • Om treet var friskt/dødt/råttent
  • Hekkestadium, hvis mulig (uthakking, ruging, unger, og evt. anslått alder til ungene)

Opplysningene kan rapporteres snarest mulig, og før 10. oktober 2007, på e-post til Terje Lislevand (terje.lislevand@bio.uib.no).

Spre for øvrig gjerne denne meldingen til andre fugleinteresserte!


Vennlig hilsen
Terje Lislevand
Bergen
Dvergspett ved reir
Informasjon om dvergspettens reirplassering ønskes av NOF! FOTO: Gunnar Numme

Kommentér nyheten