Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Kommentarer til «Forslag til nasjonal handlingsplan for horndykker»

Kommentarer til «Forslag til nasjonal handlingsplan for horndykker»

Handlingsplanen for horndykker er ute på høring. NOF har utarbeidet det faglige grunnlaget og kommet med forslag til tiltak. I 2007 foretok NOF en totalkartlegging av arten i Norge, der dagens bestand ble anslått til 750-850 hekkende par. Forslaget til handlingsplan er at bl.a. at bestanden økes til 1000-1500 par.

Gå til nyheten