Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Vipe blir Årets Fugl i 2012»

Vipa er dermed den første fuglearten som blir Årets Fugl for andre gang, 18 år etter «Vipeåret» 1994. Det er stor bekymring for utviklingen i vipebestanden blant NOFs medlemmer, og hensikten med et nytt år med vipe som Årets Fugl er blant annet å undersøke bestandsutviklingen siden 1994.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Bra at dette blir publisert så tidlig!

Årets fugl har ofte blitt publisert utpå nyåret, noe som har gjort det vanskelig å få planlagt våraktiviteter med hensyn til årets fugl. At denne blir publisert nå er veldig bra, i og med at vi allerede er i ferd med å planlegge og publisere vårens program i lokallaget. Håper dette er en trend som fortsetter!

Ståle Prestøy (28.10.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Bra at dette blir publisert så tidlig!

Ja, dette var bra. NOF OA er også igang med neste års aktiviteter, og nå rekker vi å få årets fugl med i programmet.

Vi satser på at trenden fortsetter :-)

Støtter også valg av art!

Håkan Billing, leder NOF OA (28.10.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Bra at dette blir publisert så tidlig!

Det er veldig positivt at fylkesavdelingene er i gang med vårprogrammet!

Anne Kolstad (31.10.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble trist?

Kan dere ikke navn på flere arter?

Nei,jeg er ikke sur fordi jeg samler på Årets fugl krus/t-sjorte

Jeg syntes det er trist..... fordi nå hadde jeg ventet Hvitryggspetten/spettene, som ufortjent ,udokumentert ble skvist ut av rødlisten(Natur mangfolds året 2010)

Er skogbruksnæringen fredet?. når man ser på årets fugl fra 1992 fram til idag er det vel bare hønsehauk som er representert

Landbruksnæringen har fått ialle fall 10 arter

Det er mange andre barskogs arter som også sliter feks. skogsfugl.ugler (energi spørsmål brensel-vindkraft etc.

Alkefuglene hva med de???

havørn-prosjekt og dverggås-prosjekt.(vindkraft)

Hvem bestemmer årets-fugl? forskere,næringsinteresser??

spettene er gangbare i blant folket, reirbygger for små fuglene..

Geir Sverre Grimsby (22.11.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble tristere :-)

Årlige svigninger..

Jeg har store problemer med å se trusselbildet når klima endringer ikke er nevnt. Med årets hekke sesomg friskt i minne, med store oversvømmelser og store problemer for bøndene. Jeg observerte selv flere omlagte kull enn vanlig.

Kulturlandskaper er i ferd med å forsvinne. Igjengroing gjødselsefekten fra surnedbør (Nox) nitrogen, slutt på utmarksbeite ingen bråtebrann mm.

Hvis dere med predatorer mener arter som hører hjemme i norsk natur

må dere tenke dere om en gang til (slevmord?) predatoren er på toppen av næringskjeden. Jfr.forskning på jerpe i hønsehauk revir mm.

Hvorfor ikke velge Storspoven? på den globale rødlisten kulturlandskapsart.

Ett år i en syklus. sier litt om en bestand ,mer om vær

Jeg har problem med å se en ned gang på 30% 1/3 av bestand dvs.20.000 par på 10 år med et grovt annslag på 40-80.000 par(stabil?)

årets fugl bør være en pekefinger

HVA med spettene som har falt ut av det gode selskap.

1.700 par???(hvitrygg) en nøkkel-art og karakterart for skogbruket.

FRAGMENTERT bort . store areal krav ,sommer og vinter

jobber NOF for "Gull-lister" ? er det næringslivet som skal redde biologisk mangfold?

Geir Sverre Grimsby (27.11.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: tristere :-)

Bra at vipa ble årets fugl. Men en må ikke glemme rødstilk, storspove, heilo, bergirisk med flere. Her ute på Haugalandet, skal en lete lenge før en finner eller ser noen av desse artene.

Odd Einar Svendsen (19.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Flott at vips er årets fugl!

Her i i Erdalen (Stryn), det åkerlandskap og vi har viper kvart år. Når bøndene ser eit vipereir set dei ein staur i jorda og pløyer rundt, eller flytter tia med reiret.

Bjørg Ladehaug (14.04.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Flott at vips er årets fugl!

Det skal sjølvsagt vere tua!

Bjørg Ladehaug (14.04.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Vipa i Møre og Romsdal

Eg bur sjølv på Godøya i Giske kommune, ein kommune av 4 øyar på kysten av MR. Sist eg såg ei vipe her var på slutten av -90 talet. Imidlertid, på Vestnes i Romsdal er det ein gard som ikkje slår (eller slo) graset men lot sauene beite vekselvis på markane. Her var det fullt av viper på slutten av -90 talet. Hadde vore artig å vite om dette framleis var tilfelle. Flott at vipa er årets fugl, ho treng ein ekstra innsats.

Solveig Norunn Nakkim Godø (25.06.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Har Vipa noen betydning i mytologien?

Jeg spør bare for det er mange fuglearter som har en spesiell betydning i folketroen (eks. ravn eller skjæra?

Arne M. Aasen (04.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne