Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap

Fuglekunnskap

Siste nytt

KongeørnNaturens helsearbeidere – hva er situasjonen? (17.02.2021)

Få fugler fascinerer slik som rovfugler og ugler. Samtidig har rovfugler og annet rovvilt helt sentrale funksjoner i naturen. Debatten rundt dem preges imidlertid både av misforståelser og kunnskapsmangel. Her er vår lille veileder til rovfuglenes verden, med hovedfokus på havørn og kongeørn.

Les mer
Stær (foto: Jan Erik Røer)Nok et moderat år ved fuglestasjonene i 2020 (05.01.2021)

Til tross for pandemi gikk overvåkingen av fuglebestandene ved NOFs fuglestasjoner i Sør-Norge omtrent som normalt i 2020, for 31. år på rad. På Jomfruland Fuglestasjon var antall fugler i nettfangsten nær gjennomsnittet, men på Lista Fuglestasjon var antallene gjennomgående lavere enn normalt.

Les mer
GråspurvFugler i pleie – hva er lov og hva er ønskelig? (08.12.2020)

Dyrevelferdsloven pålegger en hjelpeplikt overfor fugler som er skadet eller hjelpeløse. Men tar du vare på en skadet fugl følger det også plikter og regler. Et offentlig hjelpeapparat mangler i Norge, noe som setter både skadde fugler og de som finner dem i en utfordrende situasjon.

Les mer
SteinfinkSteinfink – ny art for Norge (19.11.2020)

Norges første steinfink ble funnet på Øran ved Åndalsnes 19. oktober 2018 av Helge Arild Gyldenås. Fuglen ble kun sett denne ene dagen. Fuglen ble først antatt å være en trompeterfink, men artsbestemmelsen ble endret til steinfink høsten 2020. Det er kun tre funn i Europa av denne fjellarten!

Les mer
StripegåsStripegås flyttes til kategori C (18.11.2020)

NSKF har etter diskusjon med øvrige nordiske sjeldenhetskomiteer, besluttet at stripegås flyttes fra kategori E til kategori C på Norgeslisten. Det finnes en livskraftig forvillet bestand i Nederland, og majoriteten av observasjoner i de nordiske landene antas å dreie seg om fugler herfra.

Les mer
RødhalsgåsEn rødhalsgås i Norge – hvor kom den fra? (16.11.2020)

Når sjeldne fugler dukker opp kan det noen ganger være tvil om hvor fuglen egentlig kom fra. Har den kommet hit på egen hånd, eller har den rømt fra fangenskap? Analyser av fjær fra en ung rødhalsgås som ble funnet i Norge i april 2019 viser nå at denne fuglen sannsynligvis kom fra Sibir.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Besøk våre fylkesavdelinger

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International