Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Truete arter

Truete arter

Nyheter om truete arter

Enda en dårlig sommer for åkerrikse (08.09.2021)

I 2021 har mange personer rapportert funn av åkerrikse, nesten alle observasjoner er av fugler som kun er hørt og ikke sett. Men hvordan har det gått med åkerrikse i år? Med om lag 95 hanner i funnmassen har vi dessverre hatt et dårlig år for arten i Norge.

Les mer
Rapportér syngende åkerrikser! (15.06.2021)

Crex crex er det vitenskapelige navnet på åkerrikse, og fuglefolk sier at det «krekser» når man hører arten synge om sommeren. Nå er det full aktivitet med syngende åkerrikser, og NOF oppfordrer til rapportering av alle observasjoner av arten. Da bidrar du til økt kunnskap om artens forekomst her til lands.

Les mer
Finn reir - redd gammel skog! (11.03.2021)

Av og til kan det virke vanskelig å beskytte natur, enda naturverdiene er godt kjente. Men hvis du finner et aktivt hønsehaukreir kan du oppleve konkrete resultater. Hønsehaukens reir er nemlig beskyttet, men de riktige menneskene må få kjennskap til reiret.

Les mer
Ny svensk rødliste (24.08.2020)

I 2021 skal den norske fuglerødlista revideres, noe det er knyttet stor spenning til blant ornitologer, forskere og naturforvaltere. I Sverige lanserte man en revidert rødliste i april i år. Her var det mange overraskelser å finne! Eller hva sier du til grønnfink i kategorien sterkt truet (EN) som en følge av sterk tilbakegang?

Les mer
Vannfuglportalen (24.07.2020)

Å ha en oppdatert status for utbredelse og bestandstrender for verdens vannfugler er helt avgjørende for forvaltningen av både artene og ikke minst leveområdene deres. Norge leverer hvert år data til International Waterbird Census, som er et av flere datagrunnlag som utgjør Vannfuglportalen. Denne har nå nylig blitt oppdatert.

Les mer

Flere nyheter om truete arter