Forsiden
Du er her: Forsiden > Internasjonalt
  Siste nytt    Zambia    Malawi    Nepal    Støtt oss    English    Kontakt oss    STØTT NOF SITT FUGLEVERNARBEID I UTVIKLINGSLANDVIPPS til #141816 eller last ned giro


 STORE SKOGSOMRÅDER FORSVINNER
HVER DAG I MALAWI OG NEPAL.
DIN STØTTE VIL VÆRE MED PÅ Å TA VARE PÅ
SKOGEN I SPESIELT VIKTIGE FUGLEOMRÅDER.

DEMOKRATI OG LIKESTILLING ER INGEN SELVFØLGE I MALAWI ELLER NEPAL. DIN STØTTE ER MED PÅ Å BIDRA TIL AT KVINNER FÅR EN MER SENTRAL ROLLE I FATTIGE LOKALSAMFUNN.
 

Å SPRE KUNNSKAP OM BÆREKRAFTIG BRUK AV NATURRESSURSENE ER VIKTIG I VERNEARBEIDET. DIN STØTTE GÅR BLANT ANNET TIL UNDERVISNING OM TEMAET FOR BARN OG ELEVER I MALAWI OG NEPAL.FOR Å VERNE SKOGEN MÅ MAN UTNYTTE LOKALE ENERGIKILDER GODT. PROSJEKTET LEGGER TIL RETTE FOR UTVIDET BRUK AV BIOGASS I NEPAL OG INNSTALLASJON AV EFFEKTIVE OVNER I MALAWI.
 

FOR AT SMÅ FATTIGE SAMFUNN SKAL UTVIKLE SEG OG FAKTISK KUNNE BIDRA I VERNEARBEIDET, ER INNTEKTSGIVENDE ARBEID VIKTIG. PROSJEKTET STØTTER OG OPPFORDRER TIL Å STARTE SMÅ BÆREKRAFTIGE BEDRIFTER.

 
VIPPS til #141816 eller last ned giroNorsk Ornitologisk Forening (NOF) har samarbeidet med naturvernorganisasjoner i Afrika og Asia for bevaring av internasjonalt viktige fugleområder (IBA-områder) siden 1997. NOF har idag prosjektsamarbeid med Bird Conservation Nepal (BCN) i Nepal og Wildlife and Environmental Society of Malawi (WESM) i Malawi.

Prosjektene gjennomføres med finansiering fra Norad. Støtten fra NORAD krever at NOF samler inn 10 % egenkapital av prosjektsummen. Dette er vitale bidrag til vårt fuglevernarbeid i utviklingsland. Du får inntektsfradrag i selvangivelsen for årlig bidrag på mellom 500 og 16 800 kr. For innberetning må du kontakte NOF og oppgi ditt fødselsnummer.

VIPPS til #141816 eller last ned giroBli medlem

Besøk våre fylkesavdelinger

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International