Hopp til hovedinnhold

BirdLife Internasjonalt

Siste nytt

vipe 22.03.2022

Vi trenger mer natur – signér for Europas fremtid!

Som en del av «European Green Deal» lanserte EU-kommisjonen i fjor planene om en ny EU-lov for naturrestaurering. En slik lov vil være et nødvendig steg for å få opp fuglebestandene i Europa og sikre natur i jordbrukslandskapet. Nå er lovforslaget i fare, men du kan gi din støtte til Europas natur ved å gi kommisjonen beskjed om hvor viktig loven vil være.

Les hele saken
krykkje 08.03.2022

Norge må øke ambisjonene for marint vern

I et brev fra High Seas Alliance til Norges statsminister Jonas Gahr Støre, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran samt klima- og miljøminister Espen Barth Eide, utfordres Norge. Norge må stå opp for økosystemene i havet, ikke være en miljøsinke som vil ha svekket vern.

Les hele saken
Våtmark 01.03.2022

«Naturen kan redde oss, men først må vi redde naturen»

28. februar 2022 ble verden kjent med nok en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC). Den understreker at utrydningsraten for arter akselererer og at økosystem og menneskene som er avhengig av dem, trues. Arbeidet med å bevare naturen må styrkes betydelig for å bremse klimaendringene og takle dem best mulig.

Les hele saken
13.09.2021

30 % vern innen år 2030?

For å få et mer bærekraftig samfunn har både FN og EU satt høye ambisjoner for vern av naturen. Det er offisielle målsettinger i EU og flere andre vestlige land at man skal ha 30 % verneareal både i sjø og på land innen år 2030. Det skaper utfordringer som gjør tøffe valg nødvendig.

Les hele saken
31.08.2021

Veileder for planlegging av ny energi

Verdens naturvernunion (IUCN) lanserte tidlig i 2021 en ny veileder som diskuterer hvordan vindenergi og solcellepaneler kan anses som grønne alternativ. Veilederen er ment å være global der den sammenfatter allerede kjent kunnskap og vedtatte retningslinjer i ulike konvensjoner.

Les hele saken
Dverggås 18.08.2021

Norge bidrar til sikring av våtmark i Hellas

Som en del av et helt nytt EU Lifeprogram for dverggås, bidrar Norge med å kjøpe opp landareal i våtmarksområdet Evros-deltaet i Hellas. Det er gode nyheter for en rekke våtmarksarter. For den kristisk truede dverggåsa er bevaring av raste- og overvintringslokaliteter essensielt.

Les hele saken

Nyhetsarkiv