Hopp til hovedinnhold

BirdLife Internasjonalt

Siste nytt

13.09.2021

30 % vern innen år 2030?

For å få et mer bærekraftig samfunn har både FN og EU satt høye ambisjoner for vern av naturen. Det er offisielle målsettinger i EU og flere andre vestlige land at man skal ha 30 % verneareal både i sjø og på land innen år 2030. Det skaper utfordringer som gjør tøffe valg nødvendig.

Les hele saken
31.08.2021

Veileder for planlegging av ny energi

Verdens naturvernunion (IUCN) lanserte tidlig i 2021 en ny veileder som diskuterer hvordan vindenergi og solcellepaneler kan anses som grønne alternativ. Veilederen er ment å være global der den sammenfatter allerede kjent kunnskap og vedtatte retningslinjer i ulike konvensjoner.

Les hele saken
Dverggås 18.08.2021

Norge bidrar til sikring av våtmark i Hellas

Som en del av et helt nytt EU Lifeprogram for dverggås, bidrar Norge med å kjøpe opp landareal i våtmarksområdet Evros-deltaet i Hellas. Det er gode nyheter for en rekke våtmarksarter. For den kristisk truede dverggåsa er bevaring av raste- og overvintringslokaliteter essensielt.

Les hele saken
06.08.2021

Ny handlingsplan for ærfugl

En ny internasjonal handlingsplan for ærfugl forventes vedtatt høsten 2021, denne vil blant annet styrke kontrollen med jaktkvoter og sette fokus på tiltak som bedre ivaretakelse av nøkkelområder, predatorkontroll og bifangst. Kanskje kan trenden snu også her hjemme?

Les hele saken
01.02.2021

Europeiske gribbebestander i god vekst

Det har lenge vært en negativ situasjon for verdens gribbebestander. Det er derfor gledelig å melde at det nå ser ut til å gå bedre for gribbene i Europa. For gåsegribb og lammegribb peker pilene i riktig retning – et resultat av sterk EU-lovgivning og god finansiering av nødvendige tiltak.

Les hele saken
11.11.2020

Klimaendringer har store konsekvenser i Arktis

Overalt i verden forskes det på vandringer og trekk hos fugler og pattedyr. NOF er med i et nytt internasjonalt forskningssamarbeid som slår sammen og tilgjengeliggjør slike data i et eget arkiv for Arktis. Nylig ble data fra flere av studiene som inngår i arkivet publisert i fagtidsskriftet Science.

Les hele saken

Nyhetsarkiv