Hopp til hovedinnhold

Fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en dyresykdom som svært sjelden smitter mennesker. Erfaringen fra Asia og Tyrkia er at smitte skjer ved nær kontakt med syke eller døde fugler. Det er bare personer som har tett kontakt med smittede fugler eller deres avføring og andre kroppsvæsker som er utsatt for smitte. Det er ikke påvist sikker smitte mellom mennesker. Det har aldri blitt påvist sikker smitte fra ville fugler til mennesker. På verdensbasis har det blitt påvist mindre enn 300 tilfeller av smitte mellom fjørfe og mennesker, og mindre enn 200 dødsfall har blitt registrert.

Fugleinfluensaviruset H5N1 sprer seg nå til flere europeiske land og det er en økt sannsynlighet for at viruset også kommer til Norge.

Faren for at mennesker i Norge skal bli smittet av fugleinfluensa er svært liten. Vi bør likevel ivareta normale forholdsregler for beskyttelse mot bakterie- og virussykdommer, herav også fugleinfluensa:

 Vanlige spørsmål om fugleinfluensa

 Råd til fuglevenner, fuglekikkere og ringmerkere

 Hva gjør NOF?Du finner mer informasjon om fugleinfluensa på følgende norske nettsteder:

Internasjonalt finnes også flere nettsteder med god og utdypende informasjon: