Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Åkersvika naturreservat truet av firefelts motorvei

Åkersvika naturreservat i Hedmark ble i sin tid det første Ramsar-område i Norge. Til tross for sin store verdi som rasteplass for trekkende fugl har innlandslokaliteten ved flere anledninger blitt truet i forbindelse med utbyggingssaker. Nå er det utvidelse av motorveien som er i fokus.

Av Inge Hafstad

Publisert 24.01.2007

Statens vegvesen har planer om utvidelse av dagens tofeltsvei til en fremtidig firefelts motorvei gjennom Norges første Ramsarområde, Åkersvika naturreservat. I forbindelse med utarbeidelse av utredningsprogrammet ble det eneste alternativet som ikke berører naturreservatet tatt ut av utredningsprogrammet, noe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) finner uholdbart. Beslutningstakerne vil ikke kunne danne seg et helhetlig bilde av saken når dette alternativet ikke blir utredet.

Med bakgrunn i dette krever NOF at Direktoratet for naturforvaltning (DN) tar initiativet til et møte mellom Statens vegvesen Region øst, DN og NOF. Vi ber om at DN er representert med ledelsen fra internasjonal avdeling og verneseksjonen.

DN er forvaltningsmyndighet over Ramsarkonvensjonen i Norge, og har plikt til å informere Ramsarsekretariatet i Gland, Sveits (v/Europasekretær Tobias Salathé), når verneverdiene i et Ramsarområder er truet. NOF krever derfor å få en skriftlig orientering om hvordan DN har informert Ramsarsekretariatet. Hvis Ramsarsekretariatet ikke er orientert om saken, vil NOF på egen hånd ta initiativ til å orientere dem.

Dette brevet ble sendt til DN 16. januar i år.

Les mer om Åkersvika i viltrapport for Stange (PDF)

Åkersvika mot sør
Luftfoto av Åkersvika mot sør. FOTO: Roar Solheim

Kommentarer til nyheten (1)