Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Oversikt (nr. 3) over oljeskadd fugl

Rapporteringen av oljeskadd fugl er sterkt økende, og nå kan vi melde om at 1247 individer av 31 arter er rapportert med oljeskader. Ærfugl er utvilsomt den arten som har blitt mest skadelidende av oljesølet etter Full City, med 738 oljeskadde individer utgjør ærfugl 59% av materialet.

Av Magne Myklebust & Andreas Winnem

Publisert 07.08.2009

Tallene våre som er oppdatert i dag kl. 11.00 viser at 1247 individer av 31 arter er rapportert med oljeskader på Artsobservasjoner. Tallene omfatter som vanlig både oljedrepte individer samt fugler som er i live med tilgriset fjærdrakt. Det er primært fugler av sistnevnte kategori som er innrapportert. Det er korrigert for dobbeltregistreringer; der dette har vært åpenbart har tallene blitt utelukket fra oversikten.

Tallene innebærer en økning på nesten 500 individer på bare to dager, men det er likevel ingen tvil om at det fortsatt er store mørketall her. Fortsatt er det mange feltmannskaper som ennå ikke har fått rapportert sine funn, så oversikten vår er fortsatt langt fra komplett. For hver dag som går blir imidlertid oversikten på Artsobservasjoner bedre, så vi nærmer oss en situasjon der vi har god oversikt over skadeomfanget.

Antall arter og individer av oljeskadd fugl rapportert på Artsobservasjoner pr 7. august 2009 kl 11.00:

Ærfugl 738
Gråmåke 93
Storskarv 86
Tjeld 38
Siland 35
Svartbak 33
Sjøorre 32
Strandsnipe 27
Fiskemåke 23
Knoppsvane 19
Gravand 12
Polarsnipe 12
Grågås 10
Gråhegre 10
Hettemåke 10
Svartand 8
Kråke 7
Linerle 7
Makrellterne 7
Gluttsnipe 6
Sildemåke 6
Sandlo 5
Krikkand 4
Stokkand 4
Teist 4
Skjærpiplerke 3
Grønnstilk 2
Rødstilk 2
Toppskarv 2
Sandløper 1
Tundrasnipe 1
SUM 1247

Den videre utvikling i rapporteringen av oljeskadd sjøfugl følger du her.

Sjøorre
Sjøorre som er brakt inn til rehabilitering i Langesund. FOTO: Kjetil Aadne Solbakken

Kommentér nyheten