Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Hold utkikk etter mårhunden!

Et funn av mårhund i Nord-Trøndelag var en ny påminnelse om hvilken trussel dette pattedyret i framtida kan utgjøre for den norske fuglefaunaen. NOF frykter at mårhunden blir den nye minken - et uønsket fremmedelement som gjør stor skade i fuglebestandene. Du må rapportere eventuelle observasjoner av arten!

Av Magne Myklebust & Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 28.01.2010

Sist helg ble en mårhund fanget levende i en felle i Gutvik i Leka kommune i Nord-Trøndelag av personell fra Statens naturoppsyn. Dyret har trolig vært i området i seks måneder før dette.


Mårhund er en art som er sterkt uønsket i norsk fauna. Det er derfor svært bekymringsfullt at den nå er påvist i et nytt område såpass langt fra tidligere kjente funn. Mårhunden er i stor grad nattaktiv og er notorisk vanskelig å registrere. Den kan derfor finnes i områder av landet som vi foreløpig ikke vet om. Som oftest finner man bare spor eller andre sportegn etter dyret, og da er det vanskelig å bli sikker på hvilken art man har med å gjøre.
 


NOF frykter at mange ikke innser alvoret i situasjonen. En etablering av mårhund i Norge vil kunne være alvorlig for allerede pressede bestander av mange fuglearter. Mårhunden er allsidig i matveien, og er kjent som en dyktig eggrøver. Til forskjell fra reven svømmer den også utmerket. Vi må derfor regne med kraftig tilbakegang for bakkehekkende fugler og spesielt kolonihekkende vannfugler i de områdene der mårhund blir etablert.
 

NOF ber miljøforvaltningen gjøre sitt ytterste for å hindre at mårhund blir etablert i Norge. Erfaringer fra blant annet Finland og Sverige tilsier dessverre at dette fort kan mislykkes. Arten har sin naturlige utbredelse i Øst-Asia (bl.a. deler av Øst-Sibir, Korea, Japan og Kina). I 1929 sørget nærings- og jegerinteresser for at mårhund ble innført som pelsvilt til den europeiske delen av det tidligere Sovjetunionen, hvor ca. 9100 dyr enten rømte fra oppdrett eller ble satt fri over en 25-årsperiode. Fra Ukraina, Hviterussland, Russland og Latvia har arten spredt seg til bl.a. Moldova, Romania, Bulgaria, Serbia, Ungarn, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Tyskland, Polen, Litauen, Estland, Finland og Sverige. I 1983 ble mårhund funnet for første gang i Norge - i Sør-Varanger i Finnmark. De siste årene har flere dyr blitt påvist i Nord- og Midt-Norge. Arten er i dag særlig tallrik i Finland, hvor det enkelte år er fanget over 70 000 dyr! Med slike mengder mårhunder i umiddelbar nærhet sier det seg selv at det kan bli vanskelig å forhindre etablering i norsk natur. På den annen side er det en trøst at mårhunden enda ikke har fått skikkelig fotfeste i Sverige. Kanskje er livsvilkårene for mårhund mindre gunstige i Skandinavia enn i Finland?

NOF ber alle sine medlemmer være på utkikk etter mårhund. Hvis du skulle påtreffe det du tror er en mårhund ber vi om at du snarest rapporterer funnet i Artsobservasjoner og tar kontakt med Statens naturoppsyn. Prøv videre å sikre dokumentasjon av funnet for eksempel i form av bilder av dyret eller bilder av sportegn. Vær oppmerksomme på at mårhund lett kan forveksles med grevling, rømt farmrev, korsrev (en fargevariant av rødrev), hund eller andre dyr av passende størrelse.

Mårhund
Mårhund - en art NOF ikke vil ha i norsk natur! Dyret på bildet er mårhunden som ble fanget levende i Leka kommune i Nord-Trøndelag. FOTO: Karl Brøndbo/Statens naturoppsyn

Kommentarer til nyheten (25)