Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Skogeierne må kanskje verne 5% av gammelskogen

Nationen melder i dag at skognæringen vurderer å gå med på at skogeiere må båndlegge 5 prosent av gammelskogen - uten erstatning! Forslaget er nå til debatt i arbeidsgruppen for revisjon av Levende Skog-standarden. Det er SABIMA og Verdens Naturfond som står hardt på kravet om 5% båndlegging.

Av Nationen

Publisert 15.09.2006