Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kontaktpersoner
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Kontaktpersoner

Fuglevakta

Fuglevakta i Hedmark: Carl Knoff. (Opphavsrett: Morten Brandsnes) Større bilde

Styret

Det er egne styrer både i fylkesavdelingen og i lokallagene. Disse velges på årsmøtene i de respektive lagene. Det er et mål at fylkesavdelingens styre skal ha medlemmer fra alle lokallagene.

For 2016 har NOF avd. Hedmark følgende styresammensetning:


Leder Maria Stenklev
mailto:mariastenklev@live.no 
  
Mette Myhrer
 memyhre@online.no
  
Tor Oddvar Sagen
torsagen@bbnett.no
    
Trond Voldmo
trond@voldmo.com  
 
Per Nøkleby
mailto:pnoekleb@online.no
 
Roar Svenkerud
livmaritn7@gmail.com

 

 

Medlemsbladet


Stoff til medlemsbladet Kornkråka sendes til:

 

Tor Magnus Hansen

mailto:tor.magnus.hansen@fjellnett.no

 

 

Fuglevakta

Fuglevakta er en døgnovervåket mobiltelefon som eies og drives av Norsk Ornitologisk Forening. Det er en sentral vakttelefon som tar imot tips om faunakriminalitet (som for eksempel reirplyndring eller jakt på truede eller sårbare arter), eller mistanke om slik kriminalitet.
Lokalt kan Fuglevakta også bistå ved funn av skadde og syke fugler.

Vakttelefonen er et bindeledd mellom publikum, NOF-medlemmer og politiet.
Nummeret er: 901 22 901

Kontakt for Fuglevakta i Hedmark:
Trond Voldmo

mailto:trond@voldmo.com

 

 

LRSK

Den Lokale Rapport og Sjeldenhets Komiteen (LRSK) kvalitetssikrer observasjoner av sjeldne fuglearter og hekkefunn av spesiell interesse. Observasjoner av nasjonalt sjeldne fugler blir tilsvarende behandlet av en nasjonal sjeldenhetskomitee (NSKF), men disse sendes inn gjennom den lokale sjeldenhetskomiteen.


LRSK Hedmark består av:
Jon Bekken
Jon Lurås
Per Jan Hagevik


Observasjoner til LRSK sendes til:
Jon Bekken, Lille Fram, 2360 Rudshøgda
jonbekken@broadpark.no