Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hedmark

Kontaktpersoner i BirdLife Hedmark

Styret 

Det er egne styrer både i fylkesavdelingen og i lokallagene.
Disse velges på årsmøtene i de respektive lagene.
Det er et mål at fylkesavdelingens styre skal ha medlemmer fra alle lokallagene.I 2024 har BirdLife Norge avd. Hedmark følgende styresammensetning:

Kasserer
Ida Margrethe Hybertz Brennodden Mobil: 90 71 65 29 E-post: ida.m.brennodden@gmail.com

Styremedlemmer

Arne Bjørgan  Mobil: 91 39 05 41  E-post: arnbjoer@hotmail.com

Steinar Frøhaug  Mobil: 48 04 07 34  E-post: slorsopp@online.no

Arnfinn Tøråsen  Mobil: 98 42 29 65  E-post: ykset@online.no

Varamedlem
Robert Larsen  Mobil: 90 18 70 55  E-post: robe-la@online.no

    
Medlemsbladet Kornkråka

Redaktør
Tor Magnus Hansen Mobil: 415 21 444 E-post: tormagnushansen12@gmail.com

 

Fuglevakta

 Fuglevakta er endøgnovervåket mobiltelefon som eies og drives av BirdLife Norge.

Det er en sentral vakttelefon som tar imot tips om faunakriminalitet (for eksempel reirplyndring eller jakt på truede eller sårbare arter) eller mistanke om slik kriminalitet.

Lokalt kan Fuglevakta også bistå ved funn av skadde og syke fugler.

Vakttelefonen er et bindeledd mellom publikum, BirdLife Norge - medlemmer og politiet.
Nummeret er: 901 22 901

Kontakt for Fuglevakta i Hedmark:
Trond Voldmo Mobil: 414 13 456 E-post: trond@voldmo.com

Lokal Rapport og Sjeldenhets Komitè  - LRSK

Den Lokale Rapport og Sjeldenhets Komiteen (LRSK) kvalitetssikrer observasjoner av sjeldne fuglearter og hekkefunn av spesiell interesse. Observasjoner av nasjonalt sjeldne fugler blir tilsvarende behandlet av en nasjonal sjeldenhetskomitee (NSKF), men disse sendes inn gjennom den lokale sjeldenhetskomiteen.

Dem lokale rapport og sjeldenetskomitèen i BirdLife avd. Hedmar består av:

Per Jan Hagevik Mobil: 480 98 820 E-post: phagevik@gmail.com
Jon Lurås Mobil: 916 06 962 E-post: jon@lur.no
Trond Berg Mobil: 951 77 298 E-post: tr-ber3@online.no
Morten Nysveen Mobil: 949 77 37 E-post: morten.nysveen@gmail.com