Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Beskrive en sjelden fugl

Her følger en beskrivelse av hvordan man lager en beskrivelse av en sjelden fugl i Artsobservasjoner.

Av LRSK Hordaland

Publisert 10.01.2017

For å finne ut hvilke observasjoner du har gjort som må beskrives må du logge deg inn på Artsobservasjoner. Etter innlogging går du til "Mine sider", og velger lenka "Vis alle funn" nederst i "Funn for validering" boksen (til venstre på siden). Du får nå opp en liste over observasjoner som er belagt med krav om beskrivelse for å kunne godkjennes.

Når man skal beskrive observasjonen klikker man på tannhjulet lengst til høyre i raden med den aktuelle observasjonen (se bilde til høyre). Du bekrefter så at du skal skrive rapport, og vil deretter få opp skjema for beskrivelse.

Sjeldenhetsrapporten består av tre deler. "Trinn 1" omhandler basisinformasjon som dato, vær, lokalitet, observatører og lignende. Fyll ut så komplett som mulig, og velg "Trinn 2" over skjema for å komme videre. Dette trinnet omhandler selve funnbeskrivelsen. Her er det viktig at informasjonen tilfører den rapporterte observasjonen noe. Fyll ut alle felt der det finnes relevant informasjon. Når du er ferdig med dette velger du "Trinn 3" som er siden for å laste opp dokumentasjon. Husk at selv om du opprinnelig har rapportert en observasjon med bilde så er det ønskelig at høyoppløselige bilder blir lastet opp i beskrivelsen.

Til slutt ser du over rapporten og velger knappen "Send til LRSK". Funnet blir da sendt til LRSK, som i sin tur kvalitetssikrer funnet, eller evt. videresender de mest sjeldne observasjonene til den nasjonale sjeldenhetskomiteen NSKF.

NB! Ikke send inn blanke rapporter.

Liste over funn som må beskrives
Klikker du på tannhjulet til høyre i raden vil du finne valget for å beskrive observasjonen.