Hopp til hovedinnhold

BirdLife Møre & Romsdal

Om BirdLife Møre og Romsdal

Vi er nesten 600 fugleinteresserte medlemmer i Møre og Romsdal, og vi arrangerer turer og medlemsmøter hvor vi møtes for å dele opplevelser og få ny kunnskap.

Våre medlemmers interesseområder spenner fra fugleinteresserte amatører til mer profesjonelle ornitologer. Vår felles interesse er å bidra til det beste for fuglene i vårt område. Dette gjør vi gjennom kartlegging og observasjoner, ta vare på viktige leveområder for fuglene, og å dele kunnskap med resten av befolkningen, samt beslutingstagere og politikere.

Vi har en hjemmeside som du finner på www.nofmr.no