Hopp til hovedinnhold

BirdLife Møre & Romsdal

Tillitsvalgte i BirdLife Møre og Romsdal

Styret i Birdlife Norge avd. Møre og Romsdal

Leder: Olbjørn Kvernberg (Tlf: 91 37 08 99, e-post: olbjorn@geodata.no)
Sekretær: Trygve Brunvoll (Tlf.: 45 60 43 49, e-post: trybrunvoll@hotmail.com)
Kasserer: Bjørn Elgsaas (Tlf: 90 88 80 43 , e-post: hyttepalle@hotmail.com)
Styremedlem: Ola Ragnar Gjøra ( Tlf. 926 86 281, e-post: ola.ragnar.gjora@gmail.com)

Styremedlem : Rakel Karlstad ( Tlf. 463 06 485, epost : rakel04@live.no)

Varamedlemmer : Arnstein Gjeldnes og Alf Reitan

Leder OUM(Ornitologiske Undersøkelser) :

Geir Gaarder ( Tlf. 979 78 420, e-post : gaarder@mfu.no)

Valgkomité: Mareno Nauste og Kjell Mork Soot


Revisorer: Tore Hals og Kai Helge Andersen