Hopp til hovedinnhold

BirdLife Sogn og Fjordane

Tillitsvalgte i BirdLife Sogn og Fjordane

Styret i NOF Sogn og Fjordane

Leiar: Nils Christian Bjørgo (Tlf: 918 61 047. E-post: nils.bjorgo@gmail.com

Nestleiar: Jan Ove Sagerøy (Tlf: 917 21 073. E-post: janoves@yahoo.no)

Kasserar: Torbjørn Hasund (Tlf: 930 04 685. E-post:  thasund@gmail.com)

Styremedlem: Kjetil Mork (Tlf: 905 22 598. E-post: kjetil.mork@yahoo.com)

Styremedlem: Anders Braanaas (Tlf: 401 03 521. E-post: anders.braanaas@me.com 

Styremedlem: Siri Vatsø Haugum E-post: siri.haugum@uib.no 

Varamedlem i Styre: Ronny Espenes E-post: ronny_baat@hotmail.com

 

LRSK i Sogn og Fjordane

LRSK, eller lokal rapport og sjeldenhetskomite, i Sogn og Fjordane har som oppgave å kvalitetssikre observasjonsmaterialet fra Sogn og Fjordane.

Medlemmer: Jan Ove Sagerøy (Tlf: 917 21 073. E-post: janoves@yahoo.no)

Anders Braanaas (Tlf: 401 03 521. E-post: anders.braanaas@me.com.     

 

Artsobservasjonar

Styret vil starte arbeidet med å ryddde opp i lokalitetar på artsobservasjoner.no. Dersom du har spørsmål angåande bruk av artsobservasjoner.no, eller rett og slett treng hjelp til å komme igang kan du ta kontakt med:

Jan Ove Sagerøy (Tlf: 917 21 073. E-post: janoves@yahoo.no)

 

Prosjektkontakter i Sogn og Fjordane

Åkerrikse: LRSK er kontaktpersoner for observasjoner om åkerrikse i fylket: infoside

Hubro: Torbjørn Hasund (Tlf: 930 04 685. E-post: Torbjorn.hasund@sfj.no)