Hopp til hovedinnhold

BirdLife Troms

18.4. kl 19. BirdLife Tromsø: Geir Wing Gabrielsen om plastforurensningen i Arktis

I presentasjonen vil Geir presentere ny kunnskap om status for plastforurensningen i Arktis samt hvordan sjøfugl og marine pattedyr påvirkes av denne forurensningen.

Publisert 11.04.2023


Arktis gjennomgår store endringer som et resultat av klimaendringer og forurensning. Miljøgifter (som inkluderer plastforurensning) fra sør transporteres med luft og havstrømmer til Arktis. Små plastpartikler (nanoplast) transporteres med luften mens mikro- og makroplast transporteres med havstrømmer og elver til polhavet. Lokale kilder som fiskeri, skipstrafikk, akvakultur, industri og bosetninger bidrar også til plastforurensingen. Dyr som lever i Arktis går seg enten fast i plast eller så spiser de plasten som flyter i sjøen. En sjøfuglart som er mye berørt av plastforurensningen i Arktis er havhesten.

Velkommen!

18.4. kl 19 Rotunden på Tromsø Museum


Geir Wing Gabrielsen