Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

God Jul og Godt Nyttår fra NOF

NOF har et oppdrag. Vi skal verne om naturen og fuglelivet i en tid der fuglevernet står overfor stadig større utfordringer. Vi oppnår resultater, men kampen for naturen og fuglelivet er aldri «over».

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 22.12.2012

Med vårt store lokale nettverk med engasjerte og kompetente medlemmer kan vi som få andre være på ballen i viktige saker. I løpet av 2013 tar NOF som organisasjon dessuten et viktig steg videre gjennom den pågående samlingen av medlemskontingenten til ett felles medlemskap for hele organisasjonen. Vi blir mer enn før ett NOF, med våre 10 000 medlemmer, 52 lokallag og 17 fylkesavdelinger. NOF vil være klarere organisert og mer gjenkjennbar. Med dette vil vi få enda større gjennomslagskraft i fortsettelsen. Det skylder vi naturen – og våre medlemmer.

Vi vil takke alle NOFs medlemmer for at dere støtter opp om NOF og om fuglevernet – det er dere som gjør NOFs arbeid mulig! Der er dere som er NOF. Med ønske om en God Jul og et Godt Nytt År!

Vennlig hilsen

Kjetil Aa. Solbakken og Simon Rye

Dompap
Dompap er julefuglen fremfor noen. I anledning av julehøytiden presenterer vi her et bilde av arten i klassisk skogshabitat! FOTO: Morten Vang/fuglefoto.net