Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Haftorn døde i juli

Svein Haftorn døde mandag 28. juli på St. Olavs Hospital i Trondheim. Han ble 78 år gammel.

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 05.08.2003

Bare tre dager tidligere, fremskyndet på grunn av forverret helsetilstand, mottok han Kongens fortjenestesmedalje i gull på sitt sykeleie 25. juli. Det var en fin og verdig seanse ledet av assistende fylkesmann i Sør-Trøndelag, og Haftorn fikk med seg det hele selv om han var svak.

Svein Haftorn var norsk ornitologis ubestridte nestor. Mest kjent er vel hans monumentale verk, "Norges fugler", utgitt i 1971. Den var en viktig faktor i at undersøkelsen av vårt lands fugleliv skjøt fart utover på 1970-tallet, og den fremstår fortsatt på mange måter som "fuglebibelen" her til lands. Haftorn var også en produktiv og solid forsker i det vitenskapelige miljøet i Trondheim, med særlig meiser som spesialfelt.

Som en blant forholdsvis få var Svein Haftorn et selvskrevent æresmedlem i NOF. Han var en av grunnleggerne av organisasjonen i 1957, mangeårig formann og aktiv i NOF-miljøet til det siste. Siden starten i 1978 har Haftorn vært redaktør for NOFs fagtidsskrift "Ornis Norvegica", og han deltok på landsmøtet på Nordmøre så sent som i slutten av mai i år. Der insisterte han endog på å dra ut på heia og få med seg dobbeltbekkasinleiken!

Haftorn ble bisatt fra Vår Frue Kirke i Trondheim 4. august. Vi lyser fred over hans minne.

Svein Haftorn
Svein Haftorn signerer sin bok "Norges Fugler" på NOFs landsmøte i mai 2003. FOTO: Viggo Ree