Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Norsk Ornitologisk Forening er 50 år!

Den 8. mai 1957 ble NOF stiftet på Universitetet på Blindern i Oslo. Det var ca. 70 fremmøtte og møteleder var nå avdøde Svein Haftorn. Ved oppstarten hadde det tegnet seg 244 medlemmer. Det ble konstituert et styre og NOFs første formann ble Nils-Jarle Ytreberg.

Av Morten Ree

Publisert 08.05.2007

NOF markerte sitt 50 årsjubilèum under Landsmøtet på Nærland gjestegård utenfor Stavanger med et landsmøte som viser meget positiv medlemsutvikling og økonomi. NOFs første formann Nils-Jarle Ytreberg var dessverre forhindret fra å delta på grunn av sviktende helse, men hadde sendt et brev til foreningen i anledning dagen med historikk og gratulasjoner. Selve dagen i dag blir markert på NOFs sekretariat i Trondheim med en enkel lunsj med påfølgende bløtkake for spesielt inviterte gjester.

Stiftelsesmøte for Norsk Ornitologisk Forening på Blindern i 1957 var et direkte resultat av diskusjonene som skjedde på Revtangen Ornitologiske Stasjon utenfor Stavanger av en gruppe ornitologer 2.-8. september 1956. Disse var viltkonsulent Yngvar Hagen, Svein Haftorn, Nils-Jarle Ytreberg, Johan F. Willgohs, Edvard K. Barth, Anders Bernhoft-Osa og Holger Holgersen. Alle disse var hadde sterk tilknytning til Norsk Zoologisk Forening denne gang, og viste at det blant en stor del av foreningens medlemsrekker var et sterkt ønske om mer fokus på fugl i NZFs tidsskrift Fauna. Haftorn hadde også blitt fortalt av en journalist på Østlandet at hobbyornitologer ”truet med” å starte en ornitologisk forening hvis ikke fagornitologene gjorde dette. Møtet på Revtangen mente at en slik forening ville være uheldig og kunne knapt nok regne med støtte fra myndighetene med mindre fagornitologer sto bak.

Men møtedeltakerne på Revtangen var også skeptisk til å sette i gang noe som kunne skade NZF, for vi skal huske at Hagen den gang satt som formann og Holgersen som styremedlem i denne foreningen. De kom derfor fram til to muligheter; 1) starte en ornitologisk seksjon innen NZF, 2) starte en ny og ren ornitologisk forening. Etter hvert ble det klart at NZF stilte seg negativ til en særordning for ornitologer og etter et rundskriv til flere hundre av medlemmene viste deg seg at det absolutt var grunnlag for å starte en ren ornitologisk forening. Dermed kunne NOF se dagens lys på universitetet på Blindern 8. mai 1957.

Under det konstituerende møte hadde allerede 244 medlemmer tegnet seg. Ved utgangen av første driftsår kunne foreningens første formann, Nils Arne Ytreberg stolt meddele at dette tallet hadde økt til 536 medlemmer. Herav var et 50 talls utenlandske medlemmer fra hele syv land.

Norsk Ornitologisk Forenings historie går faktisk tilbake lengre enn de 50 år vi i dag markerer. Hans Thomas Lange Scaanning startet i desember 1920 en forening med samme navn som dagens og hadde fått 73 tilsagn om medlemskap etter et opprop sendt ut i juni 1920. Denne foreningen skulle forankres i Stavanger museum, hvor Schaanning arbeidet som konservator, og fikk sitt første valgte styret i 1922. Men medlemsbladet, som het Norsk Ornithologisk Tidsskrift kom ut første gang i 1921 og endte sin tilværelse stille og ubemerket med siste utgivelse av tidsskriftet 1935.

Revtangen OS
Fra møtet på Revtangen ornitologiske stasjon i 1962. Fra venstre: Johan F. Willgohs, Anders Bernhoft-Osa, Yngvar Hagen, Svein Haftorn, Nils J. Ytreberg og Holger Holgersen. FOTO: Edvard K. Barth

Kommentarer til nyheten (1)