Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Lokallag og fylkesavdelinger i BirdLife Norge kan nå søke om aktivitetstilskudd!

BirdLife Norge deler ut aktivitetstilskudd til lokallag og fylkesavdelinger i egen organisasjon. Naturvernarbeid, utadrettet virksomhet og barne- og ungdomsrekruttering er prioriterte formål, og lokallag og fylkesavdelinger kan dermed sikre seg midler til mange spennende arrangement og prosjekter!

Av BirdLife Norge

Publisert 09.11.2023

BirdLife Norge driver med utallige små og store prosjekt landet rundt for å forbedre forholdene for fuglene våre. Det kan være å arrangere debatter og drive folkeopplysning, sette opp hekkehyller for den truede krykkja eller rydde kratt på hekkeholmer til måker og terner. Er du en av de tillitsvalgte i BirdLife Norge som har hatt lyst å lage til et arrangement du har mener vil fenge naturinteresserte, men har manglet penger? Eller kanskje du har ideer til gode praktiske naturverntiltak, men at manglende midler har stanset planene.

Nå kan det bli bedre tider, og penger til disse formålene kan søkes om:

  • Tiltak som kommer rødlistede arter til gode. Dette kan være tilrettelegging for hekking av arter som f.eks. krykkje, tak- og sandsvale, tårnseiler og stær, forbedring av en biotop eller skilting.
  • Utgifter knyttet til åpne arrangement (åpent for alle, også ikke-medlemmer) med barne- og ungdomsvennlige aktiviteter.
  • Foredrag rettet mot publikum (åpent for alle, også ikke medlemmer).

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september 

Det er viktig å tydelig profilere at det er BirdLife Norge som står bak aktiviteten.

Sekretariatet sender ut påminnelse om mulighetene for tilskudd minst en måned i forveien, og sender da ved søknadskjema som skal brukes. Det er mulig å søke om opptil kr 15 000,- per lokallag og avdeling per søknadsfrist. Søknader skal være behandlet, beslutning være meddelt og eventuelt tilsagn utbetalt innen en måned etter søknadsfrist. Det behandles ikke søknader utenom de fastsatte tidspunktene. Aktiviteten må gjennomføres innen et år. Søknaden sendes til organisasjonskosulent Marte Jystad på marte@birdlife.no 

Sekretariatet utnevner en arbeidsgruppe på tre personer som behandler søknadene. En kort rapport med bilder skal sendes til marte@birdlife.no etter at tiltaket/arrangementet er gjennomført. Vi håper også mange kommer til å skrive om tiltaket/arrangementet på birdlife.no, sosiale medier og/eller i lokaltidsskrifter.

 

Søknadsskjema

Fuglekassesnekring på Hagefest
Fuglekassesnekring på Hagefest Ringve i Trondheim i september. FOTO: Marte Jystad