Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Magnar Norderhaug har gått bort

Ornitologen og naturverneren Magnar Norderhaug døde den 22. april 2006. Dermed er en av de mest markante miljøskikkelser i nyere tid borte. Hans mangeårige innsats for naturen og miljøet vil bli husket for ettertiden - ikke minst gjennom det store antall artikler, kronikker og bøker han forfattet.

Av Viggo Ree

Publisert 27.04.2006

Fra Ragnar Syvertsen fikk jeg dagen etter den triste meldingen om at Magnar Norderhaug hadde gått ut av tiden. Han døde natt til den 22., kun 66 år gammel. Hans liv var preget av sykdom de siste årene. En del yngre mennesker kjenner ikke eller lite til Magnars innsats for naturen og dyrelivet, inkludert fuglelivet. Jeg vil spesielt huske ham for innsatsen for vern av arktisk natur - stikkord: verneområder på Svalbard, hvitkinngås og isbjørnavtalen. Andre stikkord er: Presterødkilen, Store Færder, sjøfuglene i Oslofjorden, Bernkonvensjonen og Worldwatch Institute Norden.

Her er et lite knippe linker som viser noe av Magnars arbeid:

Magnar vil bli bisatt fra Nøtterøy kirke onsdag 3. mai kl. 12.30.
Magnar Norderhaug