Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Vikariat som konsulent på ringmerkingssentralen

Det er et ledig vikariat som konsulent i 100% stilling ved Stavanger Museum, Zoologisk avdeling, i perioden 1.8.2010 -31.12.2010, med mulighet for forlengelse. Stavanger Museum driver den norske ringmerkingssentralen på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning. Stillingen er knyttet til ringmerkingssentralen.

Av Alf Tore Mjøs

Publisert 31.05.2010

Arbeidsoppgavene inkluderer administrative oppgaver som mottak og bearbeiding av gjenfunn, import og datalegging av ringmerkingsdata, utsendelse av ringer, kontakt med publikum og ringmerkere med mer. Søker må trives bak et tastatur, erfaring med drift av databaser er en fordel men ikke et krav. Stillingen innebærer mye kommunikasjon pr. e-post, både på norsk og engelsk. Gode språkkunnskaper er derfor en fordel. Ringmerkingserfaring og naturfaglig utdannelse er en fordel.

Stillingen er lønnet i lønnstrinn 33-42 avhengig av erfaring og utdanning. Send søknad snarest, og seinest 10. juni, til Margrete Eriksen, Stavanger Museum, Muségaten 16, 4010 Stavanger. Søknad kan gjerne sendes pr. e-post: margrete.eriksen@stavanger.museum.no

Spørsmål kan rettes til Alf Tore Mjøs på tlf. 51842712, mob. 47417358, eller e-post alf.tore.mjos@stavanger.museum.no

Kommentér nyheten