Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Verdens fugledag 2006

I løpet av helga 7.-8. oktober i år ble Verdens fugledag arrangert av BirdLife International. Det ble gjennomført arrangementer i sju av våre fylker, og til sammen ble det i disse fylkene (OP, BU, AA, HO, NO, ØF, VF) observert 39 116 fugler av til sammen 151 arter.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 20.11.2006

De fem mest tallrike artene var gråtrost (6345), gråmåke (5529) og kortnebbgås (3680). Artsantallet må sies å være imponerende høyt til å være så sent på høsten, så her er det tydelig at deltakerne har lagt seg i selen for å få med spennende arter på lista. Av ornitologiske godbiter ble gulbrynsanger og rosenstær rapportert inn, men de helt store «bombene» uteble i år. En fullstendig oversikt over observasjonene som ble rapportert inn kan sees i linken nederst.

Hovedtemaet for Verdens fugledag i år var å sette fokus på viktige fugleområder, såkalte IBA-områder (Important Bird Areas). Når det gjelder å benytte dagen til å skape blest omkring IBA-områdene, og fugler og fuglevern for øvrig, så var det vel ingen av fylkene som benyttet denne helga til dette, men vi vil i denne sammenhengen likevel trekke fram Fredrikstad lokallag som tyvstartet på denne delen, og gjennomførte et svært vellykket familiearrangement på Øra den 29. september med imponerende ca. 200 deltakere! Her ble det delt ut informasjon om NOF og Fuglevennen. En annen måte å aktivere medlemmene på er å gjennomføre uhøytidelige konkurranser. Et eksempel på dette har vi fra NOF Drammen og omegn lokallag, som på søndagen gjennomførte en uhøytidlig konkurranse mellom fugletårnene på Linnesstranda i Buskerud og Grunnanene i Svelvik i Vestfold. Hvem som vant denne konkurransen fikk vi ikke noe svar på, så det kan det nok være ulike syn på!

I Europa ble helga samlet sett en stor suksess, med mer enn 43.400 deltakere i til sammen 35 land, og med mer enn 2.244.000 observerte fugler til sammen.

Noen europeiske land har mange trekkfugler på denne tida, og kombinert med mye folk, kan man da få imponerende rekorder:
- Landet med flest arrangementer var Polen, som avholdt 182 arrangementer i løpet av de to dagene.
- Landet med flest deltakere var Spania, med 25 000 personer.
- Landet med flest observerte fugler var Litauen med en totalsum på 813.945 fugler.
- Landet med flest fuglearter på lista var Romania med over 200 ulike arter observert.

  • Les mer om Eurobirdwatch her
  • Les resultatene fra Norge her (PDF)
Gråtrost
Gråtrosten ble den arten som ble registrert i størst antall i Norge i forbindelse med Verdens fugledag 2006. FOTO: Erlend Haarberg