Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Inge Hafstad vikarierer som generalsekretær i NOF

NOF har med virkning fra 1. januar 2007 engasjert Inge Hafstad fra Verdal i Nord-Trøndelag som vikarierende generalsekretær. Morten Ree har vært sykmeldt i lang tid, og det er usikkert når han kommer tilbake. Hafstad er fra før godt kjent med organisasjonen, bl.a. gjennom verv i sentralstyret.

Av Magne Myklebust

Publisert 02.01.2007

Siden begynnelsen av oktober 2006 har NOFs generalsekretær Morten Ree vært sykmeldt. Usikkerhet rundt varigheten av sykmeldingen har ført til at NOFs sentralstyre har funnet det nødvendig å engasjere en vikar i ett år for generalsekretæren.

Sentralstyret har gått inn i egne rekker for å finne vikaren. Inge Hafstad (40) har vært sentralstyremedlem siden 2003, og har nylig avsluttet et treårig vikariat hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag. I NOF har Inge også vært landsstyrerepresentant for Nord-Trøndelag, samt leder av samme fylkesavdeling.

I 2003 avsluttet han sine biologistudier ved Universitetet i Trondheim, der han tok hovedfag i atferdsøkologi på gjøk. Ganske raskt etter dette jobbet Inge en tid ved NOFs sekretariat i Trondheim, primært med prosjektet Norsk Hekkefuglatlas. Det er følgelig en person som kjenner både ansatte, styre og organisasjon godt som nå gyver løs på det ettårige vikariatet.

Inge Hafstad kommer inn i sekretariatet i starten av en omstruktureringsperiode. Sentralstyret ønsker økt fokus på organisasjonsutvikling og medlemsservice, og ønsker derfor å ta en vurdering av rollefordelingen på sekretariatet. Et økt fokus på de ovenfor nevnte kjerneområdene vil medføre endringer i hvordan sekretariatet jobber, og den vikarierende generalsekretæren vil ha ansvaret for fremdriften i disse prosessene.

Inge Hafstad kan nås ved NOFs sekretariat på e-post: inge@birdlife.no samt telefon 73 84 16 49.

Inge Hafstad
Inge Hafstad er engasjert som generalsekretær i et ettårig vikariat. Her er han foreviget på sin første arbeidsdag ved sekretariatet, 2. januar 2007. FOTO: Magne Myklebust