Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Charles Darwin utvikler seg på nett

I et prosjekt ledet av universitetet i Cambridge blir nå de samlede verkene til naturforskeren og grunnleggeren av den moderne evolusjonsteorien, Charles Darwin, for første gang fritt tilgjengelig på nett. Dette inkluderer blant annet forskjellige utgaver av boken «Artenes opprinnelse» fra 1859.

Av Tomas Aarvak

Publisert 13.03.2007

Prosjektet som er drevet av universitetet i Cambridge vil gjøre alle arbeidene til Charles Darwin fritt tilgjengelig for alle med internettilknytning. Nettstedet Darwin Online vil inneholde over 50,000 sider med søkbar tekst og over 45.000 bilder fra Darwin sine originale publikasjoner, dagbøker, personlige dokumenter og brev.

Revolusjonerende er det også at mange av tekstene blir tilgjengelig i mp3 format. Dermed kan man ikke bare lese teksten og se på originalbilder, men også lytte til publikasjonene.

Mange av dokumentene som nå blir offentliggjort har ikke vært tilgjengelig på nett før. Dette inkluderer første utgaven av «The journal of Researchers (1893)», «The Descent of Man (1871)», «The Zoology of the Voyage of HMS Beagle (1838-43)» og andre, tredje, fjerde og femte utgave av «The origin of Species» (artenes opprinnelse). Et av høydepunktene på nettstedet er utvilsomt Darwin sine feltnotisbøker fra reisen på HMS Beagle. En av originalene, hvor Darwin noterte ned sine umiddelbare tanker på Galapagos, ble stjålet på 1980-tallet, men en mikrofilmkopi laget 20 år tidligere har likevel gjort at innholdet nå kan deles med allmennheten.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt til 2009, to hundre år etter at Charles Darwin ble født og 150 år etter publiseringen av det revolusjonerende arbeidet ”artenes opprinnelse”. Et bra sammendrag om Darwin på norsk finner du Wikipedia på her.

Darwin Online

Darwins finker
Det er finkefuglene mange forbinder med Darwins studier på Galapagos-øyene. Artenes anatomiske ulikheter på nærliggende øyer er et fortreffelig studieobjekt for evolusjonsbiologer.

Kommentarer til nyheten (2)