Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Nå kommer Norsk VinterfuglAtlas

Boken med resultatene fra NOFs hittil største prosjekt, målt i antall deltakere, gikk i trykken for et par måneder siden. Alle fugler som forekommer i Norge vinterstid presenteres grundig med kart og tekst, der mer enn 50 forfattere har bidratt.

Av Torkild Svorkmo-Lundberg

Publisert 21.03.2006

Norsk VinterfuglAtlas er nå i trykken! Den opprinnelige målsetningen om å ha boka ferdig innen julesalget holdt ikke. Noen forsinkelser og ekstra kvalitetssikring har medført at boka nå forventes å gå i trykken i månedsskiftet januar-februar. VinterAtlasboka oppsummerer resultatene av NOFs hittil største prosjekt, målt i antall deltakere.

Boka presenterer vinterforekomsten til alle registrerte arter, med fyldige kart og bilder av alle fuglearter i vintermiljø. Mer enn femti forfattere, forskere og amatører, har bidratt til bokverket, som også inneholder en generell del om fuglelivet vinterstid i Norge. VinterAtlaskomiteen håper at boka skal bli stående som et sentralt referanseverk om fuglefaunaen i Norge. Samtidig har komitéen forsøkt å skape en lettlest bok som er interessant for alle fugleinteresserte.

Både bokutgivelsen og prosjektet er først og fremst et resultat av enorm frivillig innsats av NOF-medlemmene. I tillegg har Direktoratet for naturforvaltning støttet prosjektet i stor grad, både underveis og i forbindelse med bokproduksjonen. Vi håper NOF-medlemmene blir tilfreds med boka!

Bestill Norsk VinterfuglAtlas

Norsk VinterfuglAtlas