Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Løp og kjøp: Norsk VinterfuglAtlas er ferdig trykket!

Det var en aldri så liten høytidsstund på NOFs sekretariat fredag 24. mars. Da kom nemlig det første trykte eksemplaret av Norsk VinterfuglAtlas på huset! Elleve år etter starten av registreringene kan NOF tilby medlemmene resultatene i bokform.

Av Magne Myklebust

Publisert 29.03.2006

Det var en godt fornøyd prosjektleder som kunne sette seg ned med resultatene av 11 års ideell innsats. For Torkild Svorkmo Lundberg og resten av NOF representerer utgivelsen av Norsk VinterfuglAtlas en verdig avslutning på en lang dugnad!

Tallenes tale er klar; for NOF er Norsk VinterfuglAtlas en stor suksess. Det har kommet bidrag fra 3200 personer i form av 17 000 registreringskort og 208 700 observasjoner. Var det noen som sa at de frivillige organisasjoners tid er over? Norsk VinterfuglAtlas har vel vært en ypperlig demonstrasjon på at resultater kommer dersom man kanaliserer frivilligheten på rett måte. For NOF er lærdommen utvilsomt at dette er en type frivillig arbeid som fenger, og vi ser relativt lyst på å bruke organisasjonen i lignende prosjekter framover!

Selve boken har blitt en lekker trykksak på 496 glansede sider. Hver artsomtale har fargebilde av den aktuelle arten, og de aller fleste arter har blitt presentert på to sider. Artsomtalen er på venstre side, mens vinterutbredelseskartet står til høyre. På høyresiden står det også nederst et kart i mindre versjon over hekkeutbredelsen slik den fremsto i Norsk fugleatlas fra 1994.

Boken bestiller du hos vår salgsbedrift Natur og Fritid AS på nettbutikken www.naturogfritid.no. Husk at boka er på introduksjonstilbud!

Les mer om prosjektet

Fornøyd prosjektleder
En fornøyd prosjektleder Torkild Svorkmo-Lundberg og sønnen Sigurd studerer det første eksemplaret av Norsk VinterfuglAtlas som kom fra trykkeriet 24. mars 2006. FOTO: Tomas Aarvak
Spettmeisstude
Det er ikke bare artsomtalene og utbredelseskartene som er interessante i Norsk VinterfuglAtlas. De mange gode bildene i boka er også informative. Bildet av spettmeis på s. 439 fenget umiddelbart interessen til NOFs informasjonskonsulent Magne Myklebust (t.v.) og generalsekretær Morten Ree. Fuglen har knapt en rød fjær på kroppen, mens fuglen som pryder forsiden av Vår Fuglefauna 1-2006 er rød på bryst, kroppssider og buk. Er det bare kjønnsforskjeller innenfor vår egen underart, eller får vi besøk av østlige eller kontinentale spettmeiser om vinteren? FOTO: Tomas Aarvak