Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Ålefiske med dødelig utgang for rørdrum!

En stor brun fugl med noe langt hengende ut av halsen kom flygende rett ved huset vårt. Jeg trodde først det var tarmen som hang ut av fuglen da jeg så den, sier Pål Fredric Kristiansen fra Tysnes i Hordaland. Det skulle vise seg å være en mer spektakulær historie enn det!

Av Frode Falkenberg

Publisert 20.04.2006

På andre påskedag (17. april 2006) skulle Pål Fredric Kristiansen få seg en opplevelse utenom det vanlige. Rett utenfor foreldrenes hus ved Onarheim på Tysnes i Hordaland ligger et brakkvannsområde der familien Kristiansen kikker på fugler. En større brun fugl kom flygende forbi stuevinduet, og den hadde en lang sak hengende ut av halsen. Fuglen gjorde plutselig et lite grasiøst fluktutbrudd, og deiset rett ned i vannet.

- Fuglen klarte nesten å bakse seg inn til land, men ble liggende urørlig like før den nådde fast grunn. Jeg rodde ut til den og halte den slappe fuglen opp i båten. Halsen var ikke i særlig god forfatning, så jeg tok livet av den med en gang. Da så jeg at det ikke var tarmen som hang ut av halsen, men en ål! Godt og vel 30 cm. av ålen hang ut av fuglens hals, sier Pål Fredric Kristiansen.

Fuglen, som først ble presentert med bilder i avisa Tysnes og Bergensavisen, ble først antatt å være en skarv. Fuglen viste seg å være en rørdrum, en sjelden art i Norge.

Rørdrummen lever mye av fisk, og liker spesielt godt ål. Derfor er det meget spesielt at fuglen faktisk kom til å avlide som følge av favorittmaten. En mulig årsak kan være at den uheldige gjesten var svekket i utgangspunktet, slik at ålen fikk boltre seg litt mer enn tilrådelig var. Ålen har små skarpe tenner, så en slik utgnaging kan sikkert forekomme, men jeg finner ingen referanser til tilsvarende hendelser hos arten. Når det er sagt er det observert dyr som har gnagd seg gjennom jo- og måkebryst, både i Afrika og Europa, men da har det hhv. vært blekksprut og rotte som har stått for udådene.

Streng kulde i normale overvintringsområder (sør og sørøst for oss) gjør normalt at vi får besøk av noen ytterst få individer av rørdrum i Norge. Fram til og med 2002 var det gjort 71 funn av arten innenfor landegrensene.

Rørdrum
Her ser vi hvordan ålen kommer ut av halsen til den uheldige rørdrummen. FOTO: Pål Fredric Kristiansen