Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Resultater fra Norsk Hekkefugltaksering — nå på nett!

NOFs overvåkingsprosjekt på hekkende fugler som startet i 1995, viser at måltrost, rødvingetrost, munk, gransanger, skjære, ravn, bokfink og grønnfink har hatt tydelig økning i antall par. Arter knyttet til jordbrukslandskapet har vist nedgang, og dette er tydeligst hos storspove og gulspurv.

Av Magne Husby

Publisert 13.06.2006

Norsk Hekkefugltaksering er nå i 2006 inne i sin 12. feltsesong. Hensikten er å overvåke endringer i bestandsstørrelser hos vanlige norske hekkefugler. Metodikken er forholdsvis enkel; de som kjenner fuglene på lyd og utseende drar ut i de samme områder til samme tid hvert år og registrerer fuglene etter en bestemt metodikk. Du velger en strekning du vil gå (rute), og stopper inntil 20 plasser (punkt) der alle par fugler sett og hørt noteres i løpet av fem minutter. Så fortsetter du bare til neste punkt på ruta di. Hver rute undersøkes bare en gang hvert år, og du gjør det samme neste år. Ut fra endringer fra år til år lages det en indeks over endringene for de ulike arter over mange år.

For å finne mer informasjon om prosjektet, resultater og metodikk, kan du se på denne adressen: www.hint.no/fuglekjennskap/. Der vil du under HFT finne årsrapporten for 2005 i PDF-format og i Word-format.

Fugletaksering er mer aktuelt i Norge enn noen gang, og det er ønskelig med flere deltakere i prosjektet. På nettsiden over finner du all informasjon du trenger og de skjema som skal fylles ut, så det er bare å prøve deg på en rute i ditt nærområde. Du trenger ingen påmelding, du er med når dine takseringer blir innsendt til magne.husby@hint.no eller til Magne Husby, 7630 Åsen. Jo flere deltakere jo bedre datagrunnlag får vi for å si noe om endringer i fuglebestandene våre. Derfor en stor takk til dere som er deltakere, og velkommen til nye.

Fuglekjennskap

Gulspurv Vedeler
Det går nedoverbakke for arter tilknyttet kulturlandskapet. Gulspurven er en av dem. FOTO: Villen Vedeler
Rødvingetrost i hekketiden
Rødvingetrosten er en av artene som er i framgang i Norge. Det viser tallene fra Norsk Hekkefugltaksering. FOTO: Erlend Haarberg