Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Ny reirmodul i Norsk Hekkefuglatlas

For en del arter er hekkesesongen nå på hell, mens for andre arter pågår ruging og ikke minst ungefôring fortsatt. Nå er en testversjon av en ny Reirmodul på plass i Hekkefugldatabasen. Her kan du registrere reirinnhold i de reirene du finner, og følge med hvordan det går i fuglekassene dine.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 27.06.2006

Hekkesesongen er nå på sitt mest intense, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å være aktive med å registrere hekkefugler i hekkefugldatabasen www.fugleatlas.no i sommer. Enten det gjelder systematisk innsamlede datasett på enkeltarter, eller tilfeldige hekkefunn, så er det verdifullt å få dette inn i hekkeatlaset. Vi vet at mange av våre medlemmer følger ivrig med i fuglekassene sine, og nå har vi laget en egen modul i det interaktive HekkefuglAtlaset hvor alle kan legge inn kulldata fra fuglekassene sine eller fra andre reir man finner.

Reirmodulen er utviklet for å kunne registrere reirinnhold i de reirene man finner. Man kan også bruke den for å legge inn kullstørrelse på, for eksempel andekull. Det er nå lagt ut en versjon som er testet, men den må likevel betraktes som under utvikling, slik at vi gjerne vil ha forslag til forbedringer. Alle forslag til endringer, og selvfølgelig, alle feilmeldinger kan sendes til følgende adresse: reirmodul@nina.no.

Før man kan registrere informasjon om reirinnhold/kullstørrelse må man registrere det aktuelle reiret i skjermbildet for registrering av observasjon. Så snart reiret/observasjonen er lagret får man tilgang til en ny trykknapp <reir/kulldata> - trykk på denne og det åpnes et nytt skjermbilde der reir og kulldata kan legges inn. I skjermbildet for reir og kulldata må dato legges inn selv om den ble registrert på observasjonen. Dette fordi man skal ha mulighet til å legge inn registreringer fra flere datoer. Det er enkelt å legge inn reirdata, og på nettsiden til hekkeatlaset ligger det en litt mer detaljert bruksanvisning.

Ellers har man her muligheter til å registrere en egen reirID (anbefales), som for eksempel, fuglekassenummer, egne lokalitetsnavn etc. For fuglekassehekkere kan man legge inn kullnummer (anbefales), og på denne måten få med seg om et par legger to kull i samme kasse. Videre anbefales det at man legger inn hvor mange voksenfugler man ser ved reiret, og deres aktivitet, samt, selvfølgelig, reirinnhold og alder på eventuelle unger. Ved siste besøk eller ved slutten av hekkesesongen anbefales det å legge inn reirskjebne.

Lykke til, og ikke nøl med å sende inn kommentarer!

Reir av svarthvit fluesnapper
Reir av svarthvit fluesnapper. Denne arten legger normalt 5-7 egg, men faktisk er hele 11 egg også rapportert! Data om kullstørrelser innsamlet systematisk over lang tid er av stor interesse for forskningen. FOTO: Ingar Jostein Øien
Svarthvit fluesnapper hunn ved kasse
Den nye reirmodulen til Norsk Hekkefuglatlas passer svært bra for den som fører oversikt over hvilke arter som okkuperer fuglekassene. Bildet viser svarthvit fluesnapper hunn. FOTO: Ingar Jostein Øien