Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Verdens fugledag for sjuende gang

Helga 7.-8. oktober skal BirdLife International for sjuende gang organisere verdens fugledag (World BirdWatch). Denne gangen skal det fokuseres på betydningen av de internasjonalt viktige fugleområdene vi har. I tillegg vil vi forsøke å rekruttere nye medlemmer gjennom presentasjon av Fuglevennen-tidsskriftet.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 29.06.2006

I løpet av helga 7.-8. oktober skal hele det verdensomspennende nettverket til BirdLife International (som NOF er en del av) for sjuende gang organisere verdens fugledag (World BirdWatch). Det er helga 7.-8. oktober som er avsatt til dette i år, og det er den Italienske BirdLife-partneren LIPU/BirdLife Italia som koordinerer det hele.

Formålet med Verdens fugledag er i første rekke å profilere organisasjonen vår på lokalt og regionalt nivå, sette fokus på viktige fuglevernspørsmål, og ikke minst nå ut til nye mulige medlemmer.

I år vil World BirdWatch være en del av World Bird Festival, så alle aktivitetene som blir gjennomført i regi av våre fylkesavdelinger og lokallag i løpet av disse to dagene vil inngå som en del av denne festivalen. På denne måten blir våre lokale arrangementer også en del av en større, global begivenhet.

Hovedtemaet for Verdens fugledag i år er å sette fokus på viktige fugleområder, såkalte IBA-områder (Important Bird Areas). I Norge har vi 52 slike områder på fastlandet, i tillegg til 14 områder på Svalbard og Jan Mayen. Alle fylkene bortsett fra Sogn og Fjordane har minst ett IBA-område. For mer informasjon om de norske IBA-områdene, se her.

Vi håper at våre fylkes- og lokallag benytter denne helga til publikumsrettede aktiviteter, hvor vi i tillegg til å profilere fylkets IBA-områder, også ønsker å sette fokus på å komme ut med vårt fuglevernbudskap til nye folk. En fin måte å gjøre dette på er å være med på å spre informasjon om vårt tidsskrift Fuglevennen, som er NOFs store satsing på medlemsverving og rekruttering.

I løpet av denne helga skal det også observeres og registreres så mange fuglearter og individer som mulig. Alle våre fylkeslag har fått tilsendt et regneark hvor alle fugleobservasjoner fra denne helga legges inn fylkesvis, og deretter sendes til NOFs sekretariat. De samlede resultatene fra disse registreringene vil presenteres på våre nettsider kort tid etter at fugledagen er over. Ta kontakt med ditt fylkes- eller lokallag av NOF for å finne ut hvilke arrangementer som planlegges, og kom gjerne med forslag til aktiviteter som kan gjennomføres. Her kan alle delta, store som små!

World Bird Festival 2006
Fuglekikkere ved Lista fyr.
Havsfuglkikking ved Lista fyr i Vest-Agder 27.5.2006. Denne dagen passerte mange hundre ringgjess på vei mot sine arktiske hekkeområder. Til høsten er Lista fyr en av mange steder World Bird Festival vil bli markert på. FOTO: Magne Myklebust