Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Kornspurven er tilbake som hekkefugl på Jæren!

Kornspurven er tilbake som hekkefugl på Jæren!

Av Frode Falkenberg (03.10.2006)

Vi må helt tilbake til sommeren 1939 for å finne det siste sannsynlige hekkefunnet av kornspurv på Jæren. De seinere åra har antall observasjoner av arten økt hos oss, spesielt i april og mai, noe som i år skulle resultere i første hekkefunn av arten på 67 år!

Kornspurv

En av kornspurvene med innsamlet mat til reirunger på Sele 27. juli 2006. (Opphavsrett: Laila Frantzen) Større bilde

Kornspurv

To kornspurver på favorittgjerdet på Sele 29. juli. Hele sju fugler ble registrert fram til utgangen av august. (Opphavsrett: Frode Falkenberg) Større bilde

Egil og Laila Frantzen fra Bergen har hatt en forkjærlighet til de åpne danske landskaper, og har tilbrakt mange sommerferier i landet som det er så deilig å være norsk i. I år ønsket de å variere resisemålet noe, men ikke mye, da de reiste til de flate kulturlandskapene på Jæren i Rogaland. I sommerheten den 23. juli kunne de fra bilen høre noen kjente danske sommertoner fra markene på Sele i Klepp kommune; kornspurv! I løpet av de kommende timene ble hele tre individer sett, og en kom til stor begeistring med nebbet fullt av mat! Mange fuglekikkere oppsøkte lokaliteten for å få med seg dette usedvanlige funnet, og ved utgangen av august hadde sju forskjellige fugler blitt sett i området, der minst tre var årets unger.

På den norske rødlista står kornspurven oppført som utdødd i Norge. Som skrevet ovenfor ble det siste trolige hekkefunnet gjort på Jæren i 1939, men arten hadde i sin tid små reproduserende bestander både på Jæren og på Lista. Ved et par anledninger har det blitt rapportert om mulige hekkinger på Lista i Vest-Agder, men dokumentasjonen av dette har dessverre ikke blitt publisert i tilstrekkelig grad.

I Sverige er kornspurven en meget truet art som står oppført på den nasjonale rødlisten i kategorien ”sterkt truet” som følge av at det trolig kun finnes 200 individer igjen i den sørligste biten av landet. For 150 år siden ble arten karakterisert som så tallrik at den var umulig å telle i de skånske slettebygdene av zoologen Sven Nilsson. Den dramatiske tilbakegangen i Sverige skyldes flere årsaker, men de har alle en ting til felles, nemlig effektivitet i jordbruket. Det kan være kjemisk bekjemping av insekter, mindre spillfor, tap av variasjon i kulturmark osv. Da kvikksølv ble ulovlig å bruke i jordbruket i Sverige rundt 1970 var kornspurvbestanden meget liten i Sør-Sverige. Etter dette har den økt noe, og status på rødlisten ble justert ned fra ”akutt truet” til ”sterkt truet” i 2005. Også i Danmark har tilbakegangen vært stor, men arten har alltid vært relativt tallrik der, og i løpet av de siste 15 åra har den nasjonale hekkebestanden økt igjen.

I Storbritannia finnes også kornspurven, men der har man ikke registrert noen økning i øygruppas bestand, heller tvert i mot. Det kan kanskje indikere at de fuglene som dukker opp i Norge stammer fra den økende danske (eller svenske) bestanden framfor den britiske?

Vi ser fram til neste sommer på Jæren!

Kilder

  • BTO (2003). Breeding birds in the wider countryside, http://www.bto.org.
  • Collet, R. (1921). Norges fugle 1. Kristiania. 596 s.
  • Gjershaug, J.O. m.fl. (1994). Norsk fugleatlas. Klæbu. 552 s.
  • Haftorn, S. (1971). Norges fugler. Universitetsforlaget. 862 s.
  • Natur og fugle (2006). Bomlærke, www.dofbasen.dk.
  • Naturvårdsverket (2005). Rapport 5502. Åtgärdsprogram för bevarande kornsparv. 34 s.
  • Nilsson, S. (1858). Skandinavisk fauna – Foglarna 1. Lund. 580 s.

Lytt til kornspurvens sang

emneord Emneord: kornspurv

kommentarer Kommentarer til nyheten (1)