Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Adopter en strand!

Organisasjonen Hold Norge Rent inviterer NOFs medlemmer til å være med i kampen mot plast i havet. Helt siden plast ble tatt i bruk tidlig på 1950-tallet, har den skapt et økende miljøproblem. Enorme mengder havner hvert år i havet og brytes svært langsomt ned. Årlig drepes en million sjøfugler av plast.

Av Hold Norge Rent og NOF

Publisert 08.08.2017

«Adopter en strand» er et nytt prosjekt som skal danne grunnlaget for regelmessig og kontinuerlig rydding av et omfattende antall norske strender, øyer og områder langs vassdrag og innsjøer, samt andre innlandsområder som stier. Målet er å forebygge forsøpling av miljøet og engasjere frivillige til opprydning av avfall på avveie i norsk natur. 

Hvert år havner anslagsvis 8 millioner tonn plast i verdenshavene [1], og ifølge World Economic Forum vil det innen 2050 være mer plastsøppel i verdenshavene enn fisk om vi ikke gjør noe med problemet. Norge har en stor og vakker kystlinje med et rikt dyre-, plante- og fugleliv. Marin forsøpling truer det marine miljøet og påfører sjøpattedyr, fugl, fisk, plankton m.m. skader, lidelse og død. Årlig rammes rundt 1 million sjøfugler, som blant annet forveksler plastbiter med næring. På sjøbunnen ligger det opp til 10 tonn søppel per kvadratkilometer i følge Havforskningsintituttet.

Etabler en adopsjonsgruppe! 

Det er ønskelig å danne 100 adopsjonsgrupper i hele Norge som forplikter seg til å rydde et fast område minimum 3 ganger i året. Hver av adopsjonsgruppene kan søke Hold Norge Rent om inntil 10 000 kr i støtte til oppstart.

Eksempel på adopsjonsgrupper kan være lokale lag og foreninger, frivillige organisasjoner, vel/sameie/borettslag/nabolag, trossamfunn, arbeidsplasser, institusjoner som f. eks. omsorgsboliger og asylmottak, skoler, barnehager og undervisnings- og forskningsinstitusjoner. En adopsjonsgruppe kan bestå av alt fra 1-100 personer. Hold Norge Rent vil utstyre adopsjonsgruppene med en «startpakke» bestående av ryddeutstyr som hansker, avfallssekker, poser m.m. Via en egen side på Hold Norge Rent sine nettsider vil adopsjonsgruppene få tilgang til informasjonen de trenger for å delta på «Adopter en strand». Hold Norge Rent vil også bistå adopsjonsgruppene i oppfølgingen. Over hele Norge er det meldt inn områder som er forsøplet. Dere vet kanskje selv om et område som er har behov for opprydning? Se kartet til Hold Norge Rent for områder som har behov for rydding, eller meld inn ditt egent område. Unngå å rydde i fuglenes hekketid. I løpet av september 2017 er det oppstart. Alle interesserte adopsjonsgrupper oppfordres til å rekruttere frivillige og starte planleggingen av ryddeaksjon på Den internasjonale strandryddedagen, lørdag 16. september.

Etter hvert vil det bli en egen side med påmelding på Hold Norge Rent. Før denne siden er klar, bes alle ta kontakt med prosjektkoordinator i Hold Norge Rent, Fanny Pindsle, på e-post (fanny.pindsle@holdnorgerent.no) eller telefon (92206173).  

Last ned informasjon om prosjektet som pdf.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Adopter en strand blir arrangert av Hold Norge Rent, som også samarbeidet med NOF om prosjektet «Før fuglene kommer».

Kilder

[1] Jambeck mfl. 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. Atlanta, Georgia. University of Georgia.

 

Strandrydding
Adopter en strand! Å verne og beskytte eget nærmiljø er noe av det viktigste vi kan gjøre som enkeltmennesker. Det gamle slagordet "Tenk globalt, handle lokalt" gjelder fortsatt. Samtidig som vi rydder må vi jobbe for at utslippene og forsøplingen stopper. Dette kan ikke fortsette! FOTO: Lise Keilty Gulbransen
Havsule
En havsule hengt i et tau ved Syltefjordstauran i Finnmark. Havområdene våre flyter over av søppel og plast. Utfordringen er gigantisk, og påvirker mange deler av økosystemet samtidig. FOTO: Alf Skoglund