Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Erik Solheim ny miljøvern- og utviklingsminister

NOF er i likhet med de andre naturvernorganisasjonene svært positive til at en så dyktig og handlekraftig politiker som Erik Solheim (SV) får statsrådsposten som miljøvern- og utviklingsminister. Den tidligere miljøvernaktivisten Heidi Sørensen (SV) blir hans statssekretær.

Av Morten Ree

Publisert 22.10.2007

Erik Solheim (52) blir det mange kaller en «superminister», ettersom han får ansvar for to departementer, både utvikling og miljø. Dette betyr at det stilles store krav til hans medarbeidere som blir viktige støttespillere i miljøkampen. Her har hans nyutnevnte statssekretær Heidi Sørensen mye erfaring etter to år som miljøpolitiker på Storinget, og ikke minst fra arbeidet med naturvern i sin tid innen Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.

Miljøverndepartementet og Stortinget har som mål å stanse tap av biologisk mangfold i Norge innen år 2010. Med rundt 2000 arter på den norske rødlista, og svært begrensede økonomiske rammer til miljø og naturforvaltning på det reviderte statsbudsjettet, så står Solheim overfor store oppgaver. Vi får håpe han klarer å løfte natur og miljø fram i lyset, og at dette gis et kraftig løft på de kommende statsbudsjetter. For det mangler absolutt midler til å bevare vårt artsmangfold og sikre leveområder for truede arter og bevare urørt natur. Selv etter denne positive endringen i Miljøverndepartementet så må vi være klar over at Solheim må jobbe ut fra et allerede vedtatt statsbudsjett, der ikke natur- og artsvern er tilgodesett i tilstrekkelig grad. Om Solheim kan være sterk nok til å få tunge departementer som Olje- og energidepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet til å tenke mer bevaring av natur — og miljø og ikke bare økonomisk gevinst — så er man kommet et godt stykke på vei.

Presentasjon av Erik Solheim

Erik Solheim
Erik Solheim er vår nye miljøvern- og utviklingsminister. NOF har store forventninger til hans kommende virke. FOTO: Tore Berntsen

Kommentér nyheten