Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Erik Solheim reklamerte for Artsobservasjoner

Mandag 1. februar slo Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim et slag for Artsobservasjoner. Sammen med Sigurd Bangjord (12) studerte han fuglelivet ved Nidelvas bredder i Trondheim. Med media på slep kunne Sigurd demonstrere hvordan han registrerte fugler i det populære rapporteringsverktøyet.

Av Magne Myklebust

Publisert 02.02.2010

Artsdatabankens lokaler ved Nidelva i Trondheim fikk i går besøk av Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, som var i byen for å markere åpningen av Naturmangfoldåret. Når man er innom temaet artsmangfold i Norge, så er det etterhvert vanskelig å ikke nevne Artsobservasjoner. Dette rapporteringsverktøyet har fått en voldsom oppslutning, spesielt blant NOFs medlemmer. Resultatet er en unik kunnskapskilde til fuglelivet i Norge, noe som også har vakt stor oppmerksomhet i Miljøverndepartementet. Erik Solheim la ikke skjul på at han synes Artsobservasjoner er en stor suksess! For NOFs medlemmer bør dette være spesielt hyggelig å høre, siden det er de som bidrar med de fleste rapporteringer i Artsobservasjoner.

I går fikk Solheim selskap av Sigurd Bangjord (12), og sammen studerte de fuglelivet ved Nidelvas bredder. Sigurd er en ivrig bruker av Artsobservasjoner, og har så langt registrert over 1000 fugleobservasjoner i verktøyet. Det er ikke bare fugler han er interessert i, han har også lagt inn mange insekter i Artsobservasjoner. Sigurds innsats er et eksempel på at barn og ungdom kan være viktige bidragsytere av observasjoner og dermed kunnskap om artsmangfold. I går kunne laksand, stokkand, kvinand og gråmåke beskues i Nidelva, og Sigurd lærte villig bort litt kunnskap om disse og flere fuglearter til ministeren.

Under åpningen av Naturmangfoldåret senere på kvelden fikk Sigurd utdelt et diplom for sin innsats som rapportør av artsmangfold. Så får vi håpe at Naturmangfoldåret kan bidra til å øke interessen blant barn og unge for artsmangfoldet. Norsk natur kan nok ha godt av at det blir flere «naturdetektiver» som følger Sigurds gode eksempel!

Les og se mer hos:

Erik Solheim (t.v.) og Sigurd Bangjord (t.h.)
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (t.v.) sammen med den unge «naturdetektiven» Sigurd Bangjord (12). FOTO: Magne Myklebust
Sigurd Bangjord (t.v.) og Erik Solheim
Riktig notatføring ble demonstrert av Sigurd Bangjord (t.v.). Erik Solheim lot seg imponere over artskunnskap og grundighet! FOTO: Magne Myklebust

Kommentarer til nyheten (1)