Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Hønsehauk og havørn skutt

Nesten 40 år etter fredningen av rovfugler i Norge så foregår det fortsatt ulovlig felling av dem. I Salten er en mann dømt til kr. 10 000 i bot for å ha skutt en havørn. I Hordaland er en mann anmeldt for å ha skutt en hønsehauk med automatvåpen.

Av Morten Ree

Publisert 27.02.2008

Mange lovbrudd da havørn ble drept
Det er dessverre ikke noe nytt for NOF at rovfugler og ugler er blant artene som fortsatt felles ulovlig i Norge. En havørn ble høsten 2006 skutt av en mann i 70-årene fra Salten i Nordland. Havørna er i likhet med våre øvrige rovfugler og ugler totalfredet. Mannen ble oppdaget, og er idømt en bot på kr. 10 000, subsidiært 20 dagers fengsel, for overtredelser av både viltloven og våpenloven. I tillegg til å felle fredet vilt ulovlig, så jaktet mannen med blyhagl. Det er ikke lenger tillatt å bruke blyhagl i Norge. Mannens lovbrudd stoppet ikke der. Han hadde heller ikke betalt jegeravgiften, og er også dømt for å ha brukt åte ved jakt. Det er ikke lov å bruke selvdøde dyr fra gårdsbruk eller avfall fra slakterier som åte ved jakt. I perioden mannen drev sin jakt hadde han ifølge politiet brukt et sauekadaver som åte. Mannens våpen er nå også inndratt.

Hønsehauk skutt med automatgevær
En 55-årig mann fra Os utenfor Bergen er tiltalt for brudd på både våpenloven og viltloven etter at han skjøt en hønsehauk fra sin egen terrasse. Det utradisjonelle jaktvåpenet, et automatgevær av typen US Karabin, manglet osingen papirer på. Hønsehauken er en rødlistet art i Norge i kategorien VU (sårbar). Den norske bestanden teller bare mellom 4000 og 5400 fugler. Fuglen ble skutt og drept av frykt for at den skulle ta seg inn i et dueslag. Like etter at skuddet falt ble politiet varslet om geværskudd fra mannens hage, og de rykket ut til boligen. Gjerningsmannen var klar over at fuglen var fredet da han skjøt den, men har overfor politiet påberopt seg nødverge i forhold til duene. Strafferammen for lovbruddet er på fengsel inntil ett år, og saken skal opp i retten i april.

Hønsehauk
Fredet - men ikke reddet! Hønsehauken er i likhet med flere andre rovfuglarter fortsatt utsatt for ulovlig felling. FOTO: Lars Løfaldli

Kommentarer til nyheten (3)