Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

For naturen - veien til en naturpositiv verden

Den nye Naturavtalen, Kunming-Montreal-målene, ble vedtatt i desember 2022. Nå skal avtalen realiseres, og sammen med andre miljøorganisasjoner har BirdLife Norge utarbeidet anbefalinger for hvordan Norge skal nå målene i avtalen innen 2030. Rådene ble overrukket regjeringen ved klima- og miljøminister Espen Barth Eide 9. juni.

Av BirdLife Norge

Publisert 14.06.2023

Miljøorganisasjonene BirdLife Norge, Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Sabima, Spire og WWF Verdens naturfond har gått sammen om anbefalinger for norsk oppfølging av Naturavtalen. Altfor lite gjøres for truede arter her i Norge, og vi fortsetter å miste natur i et høyt tempo. For fugler er situasjonen alvorligere enn noen gang. 40 prosent av norske hekkefugler står nå på rødlista

Naturkrisen er her og nå. Derfor er det avgjørende at vi handler raskt for å ta vare på naturen vi har igjen, at vi restaurerer den som er ødelagt, og at vi begynner å forvalte naturen innenfor dens tålegrenser. FNs naturavtale som ble inngått i desember 2022 markerte et veiskille for verdens natur og er et ambisiøst rammeverk som alle land nå må følge opp. Oppfølging av Naturavtalen krever en vesentlig omlegging av all naturforvaltning, også i Norge; vi skal verne 30 prosent av hav- og landområdene våre, vi skal restaurere 30 prosent av våre ødelagte naturområder og vi skal bruke all natur på en helt annen måte enn før; naturen skal komme først.

Naturavtalen krever også en systematisk omstilling av økonomisk virksomhet og beslutningssystemer, som griper inn i alle samfunnets sektorer. I tillegg til helhetlige, gjennomgripende og langsiktige endringer, er umiddelbar handling avgjørende for å nå målene i Naturavtalen, og ikke minst styrke og ta vare på den unike, norske naturen.

Dette er et historisk samarbeidsprosjekt hvor vi gir klare politiske, juridiske og maktstrukturelle anbefalinger til hvordan Norge kan nå Naturavtalens 23 delmål. Våre anbefalinger knytter seg ikke til én enkelt politisk prosess, men er ment å gi en helhetlig anbefaling til hvordan Norge skal kunne nå de ambisiøse naturavtalemålene både på kort sikt og lang sikt. Anbefalingene i «For naturen» er en gave fra miljøorganisasjonene til norske myndigheter. Vi har samlet eksisterende kunnskap, innhentet ny kunnskap, og tatt for oss ulike perspektiver på naturen. Du kan lese alle anbefalinger i «For naturen» under her.

Tenk om vi klarer å få tilbake tapt fugleliv i landskapene våre? Det er mulig dersom den politiske viljen er der. 

Arrangementet ble streamet og kan ses her.

For naturen

Svarthalespove
Klarer Norge å ta vare på svarthalespove og andre truede fuglearter? Vi trenger et gedigent løft for naturmangfoldet her til lands. En solid oppfølging av den nye Naturavtalen må på plass – vi har ingen tid å miste. FOTO: Arnt Kvinnesland
Lansering av for naturen
Miljørorganisasjonene leverte rapporten For naturen til klima- og miljøminister Espen Barth Eide (nr. 4 f.v.) 9. juni. BirdLife Norges generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken er nr. 3 fra venstre. Organisasjonene bak rapporten er BirdLife Norge, Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Sabima, Spire og WWF Verdens naturfond. FOTO: Forum for utvikling og miljø